dead-level roof

  • Обща политехника
  • съвършено плосък покрив
199 допълнителни резултата:
политех.abney levelмалък ръчен нивелир
above sea level heightвисочина над морското равнище
политех.acceptance quality levelприемателно ниво на дефектност
политех.acceptor levelакцепторно ниво
политех.air levelнивелир
политех.allowable levelдопустимо ниво
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
политех.atom-like energy levelатомоподобно енергийно ниво
политех.atomic energy levelатомно енергийно ниво
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.background levelфоново ниво
политех.balance levelнивелир
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
тлв.black levelниво на черното
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.blanking levelниво на гасящите сигнали
политех.borneo deadлошокачествен естествен каучук
тех.bottom dead centerдолна мъртва точка
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
мин.by-levelспомагателна галерия
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
тлв.carrier-reference white levelниво на носещата честота, съответствуващо на максимално бяло
политех.ceiling levelмаксимално ниво
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.clipping levelниво на ограничение
политех.collar roofвисяща покривна ферма
тлв.colour levelниво на цветен сигнал
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.confidence levelграница на достоверност
политех.conical roofконичен покрив
политех.contamination levelстепен на замърсяване
политех.conversion levelстепен на конверсия
политех.convertible transit levelтеодолит-нивелир с напречна тръба
политех.cracking levelдълбочина на крекиране
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dam crest levelрепер за ниво на короната на язовирна стена
политех.datum levelабсолютен хоризонт
политех.datum levelизходен нивелирен репер
мин.day levelщолня
deadнеизлъскан, матов
deadнеорганичен, неодушевен
deadглух (за звук)
deadмъртъв, умрял
deadнезаинтересован, безчувствен, неотзивчив (to)
deadизмръзнал, изтръпнал
deadстуден (за цвят)
deadпълен, абсолютен, безусловен
deadбезжизнен, бeздеен, изчерпан, инертен, непроизводителен, неподвижен, еднообразен
deadмъртъв, сух, извехнал (за растение), гол, пуст
сп.deadкойто не играе/не участвува, голф близо до дупката (за топка)
тех.deadнеразглобяем
ак.deadкухина с малък период на реверберация
ел.deadбаз напрежение
мин.deadбезруден
политех.deadнеревербериращ
политех.deadизключен, отворен контакт
deadзагубил качествата/силата си, прен. мъртъв, изгорял, угаснал
deadостарял, излязъл от употреба (за език, закон и пр.)
политех.dead abutmentнеподвижна опора
политех.dead airзастоял въздух
политех.dead angleмъртъв ъгъл
политех.dead annealingпълно отгряване
политех.dead areaненапрегната част от сечение
авто.dead axleподдържащ мост
изч.dead bandнеутрален интервал
политех.dead bandзона на нечувствителност
политех.dead burningпрегряване
политех.dead catalystнеактивен катализатор
политех.dead centreмъртва точка
политех.dead centreзаден център
политех.dead coalнекоксуващи се въглища
политех.dead earthдиректно заземяване
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endзадънен, глух
политех.dead endплътно прикрепен
политех.dead endingкрай на линия
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
кораб.dead eyeскрипец за опъване на неподвижните корабни въжета
мин.dead faceглух забой
политех.dead fileшлайфпила
политех.dead floorчерен под
хидр.dead furrowглуха бразда
политех.dead glacierнеподвижен ледник
политех.dead graphiteграфит, който не съдържа уранови блокове
политех.dead groundнепосредствено заземяване
политех.dead groundбезрудна скала
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
политех.dead jointглухо съединение
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.dead levelабсолютно точно ниво
политех.dead liftпреодоляване на инертната маса при вдигане на товари
политех.dead lightсляп прозорец
политех.dead limeгасена вар
политех.dead loadсобствено тегло
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.dead lockпълно спиране
политех.dead lockблокиране
политех.dead lossчиста загуба
политех.dead meltспокойна стопилка
политех.dead meltingуспокояване на метална стопилка
политех.dead meltingзадържане на стопилка при определена температура
политех.dead millingпревалцоване
политех.dead oilтежко масло
политех.dead passнеработен калибър
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.dead pointмъртва точка
политех.dead pulleyсвободна шайба
политех.dead roastingизпичане до неактивно състояние
геол.dead rockбезрудна скала
тех.dead roomсурдокамера
тех.dead roomбезехов
ак.dead roomбезехово помещение
политех.dead roomзаглушена камера, помещение без прозорци
политех.dead sectionмъртва секция
политех.dead sectorмъртъв сектор
ел.dead segmentмъртва ламела
ел.dead slotнезапълнен канал
политех.dead smooth cutсвръхфина насечка
политех.dead spaceмъртво пространство
политех.dead spaceвредно пространство
рад.dead spotмъртво пространство
политех.dead spotмътно петно
политех.dead squareточен квадрат
политех.dead startтръгване от място
политех.dead steamотработила пара
политех.dead steelуспокоена стомана
политех.dead steelстомана, неподдаваща се на термична обработка
тех.dead stopнеподвижен ограничител
политех.dead stopнеподбижен ограничител
политех.dead stopвнезапно пълно спиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead studioстудио без реверберация
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead turnмъртва навивка
политех.dead volcanoугаснал вулкан
политех.dead wallстена без прозоречни отвори
политех.dead waterзастояла вода
кораб.dead weightпълна товароподемност
политех.dead weightсобствено тегло
политех.dead weightсобствена маса, статично
политех.dead windowдекоративен прозорец
политех.dead workнепроизводителна работа
рад.dead zoneзона на мълчание
рад.dead zoneзвукова сянка
рад.dead zoneобласт на мълчание
рад.dead zone'мъртва' зона
политех.dead zoneзона на нечувствителност
политех.dead zoneмъртво пространство
политех.dead-air spaceвъздушна възглавница
политех.dead-air spaceневентилируемо пространство
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
политех.dead-beat response conditionусловие за крайна продължителност
политех.dead-burnedизпечен до пълно обезводняване
политех.dead-draw steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
политех.dead-drawn steelзакалена стомана, подложена на високотемпературно отвръщане
жп.dead-end bayглуха гара
политех.dead-end chamberзвукопоглъщаща камера
рад.dead-end effectвлияние на мъртвите навивки
политех.dead-end mainглух тръбопровод
политех.dead-end sidingглуха странична железопътна линия
политех.dead-engine landingкацане с изключени двигатели
ел.dead-front panelтабло без токопроводящи елементи откъм челната страна
политех.dead-front switchбезопасен прекъсвач
политех.dead-hard steelстомана с висока твърдост
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
политех.dead-load stressнапрежение от собствена маса
политех.dead-melted steelнапълно дезоксидирана стомана
политех.dead-mild steelмека стомана
политех.dead-milled rubberпревалцован каучук
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.dead-smoothполиран до огледален блясък
политех.dead-smoothфин
политех.dead-smooth fileшлайфпила
политех.dead-soft annealingпълно отгряване
политех.dead-soft steelмека стомана
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
политех.dead-trueс най-голяма точност
политех.dead-trueсвръхпрецизен
политех.dead-weight brakeспирачка с противотежест
политех.dead-weight loadсобствено тегло
добави значение или превод тук