roof drain

  • Обща политехника
  • покривна водосточна тръба
199 допълнителни резултата:
политех.air drainотвор, канал
политех.air drainвентилационен канал
политех.air drainотдушник
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.catch drainводоотводна канавка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.common-drain amplifierусилвател с общ дрейн
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.covered drainзакрит дренаж
политех.curb roofмансарден покрив
политех.current drainразход на електрически ток
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.ditch drainотводнителна канавка
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
drainснабдявам с дренажна система/канализация
drainотводнявам, пресушавам, дренирам
drainлишавам (of)
drainотводнителен канал/тръба
drainоттичам се, изцеждам се, изсъхвам
drainутайка
drainосушавам
drainводосточна тръба
drainизсушавам
drainизчезвам постепенно (и с away)
drainизпивам, пресушавам (и to DRAIN dry)
drainканал
мед.drainдрен
мед.drainдренирам
мед.drainдренаж, катетър
drainизтощаване, разход, изразходване (на сили, пари и пр.), тежест, бреме
drainизразходвам (средства и пр.)
политех.drain boxсъд с перфорирано дъно
политех.drain cockизпускателен кран
хидр.drain collarдренажна галерия
политех.drain holeизпускателен отвор
политех.drain lineотводнителен тръбопровод
политех.drain outизтичам
drain pitводосъбирател
политех.drain pitдренажна яма
политех.drain plugизпускателна пробка
хидр.drain siphonдюкер
политех.drain sluiceизпускател в дренажна система
drain sumpводосъбирател
политех.drain sumpдренажна яма
политех.drain trapдренажен резервоар
политех.drain trapутаител
политех.drain trunkводещ преливник
политех.drain tubeдренажна тръба
политех.drain valveизпускателен вентил
drain-pipeканализационна тръба
политех.drain-zone chimneyвертикален дренаж на земна язовирна стена
политех.faggot bush drainфашинен дренаж
политех.faggot drainфашинен дренаж
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french drainдренаж от едри камъни
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.grounded-drain amplifierусилвател с общ дрейн
политех.gully-drainканална тръба
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
политех.interceptor drainдренажен сифон
политех.jacket drain cockкран за изпускане на водата от охладителна уредба
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.main drainглавен дренажен колектор
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.master drainканавка за улавяне на стичаща се по склон вода
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
тех.oil drainмаслоизпускателен
политех.oil drainизтакане на масло
политех.oil drainотвор за източване на маслото
политех.oil-drain cockмаслоизпускателен кран
политех.oil-drain periodпродължителност на работа без смяна на масло
политех.oil-drain plugпробка за източване на масло
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
ен.radioactive drainспецканализация
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.stone drainкаменен дренаж
политех.stone-filled drainкаменен дренаж
политех.storm-water drainканал за дъждовна вода
политех.subsurface drainподпочвен дренаж
политех.surface drainповърхностно оттичане
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
добави значение или превод тук