composite roof

  • Обща политехника
  • комбиниран покрив
199 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
compositeсмес, съчетание
compositeсъставен, сложен, смесен, комбиниран
фин.compositeсводен
тех.compositeкомпозит
политех.compositeкомпозиционен материал
бот.compositeсложноцветно растение
бот.compositeсложноцветен
хим.compositeкомпозитен
политех.composite absorberкомбиниран поглъщател
съобщ.composite attenuationработно затихване
геол.composite bedсложен пласт
геол.composite bossсложен щок
политех.composite cableкомбиниран кабел
тех.composite castingбиметал
политех.composite castingмногослойна отливка
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
тлв.composite colour signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.composite communication linkкомбиниран свързочен кабел
политех.composite communication linkрадиотелефонна линия
политех.composite conductorкабел, съставен от два или повече паралелни проводници
политех.composite constructionсъставна конструкция
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.composite crossingсложен пътен възел
политех.composite errorсумарна грешка
политех.composite etchingмногостепенно разяждане
политех.composite floorсъставна междуетажна плоча
политех.composite foilмногослойно фолио
политех.composite fuelгоривна смес
политех.composite functionсложна функция
политех.composite gangкомплексна бригада
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.composite loudspeakerмногоканален високоговорител
тех.composite materialкомпозит
политех.composite materialкомпозиционен материал
тех.composite metalбиметал
политех.composite metalплакиран метал
политех.composite mouldмногогнездова пресформа
арх.composite orderкомпозитен ордер
политех.composite patternсложен спектър
политех.composite pileсъставен пилот
политех.composite probabilityпълна вероятност
политех.composite railсъставен релса
политех.composite reactionсложна реакция
политех.composite setустройство за подтонално телеграфиране
политех.composite signalкомплексен сигнал
политех.composite solidсъставно твърдо тяло
политех.composite stereo signalкомплексен стереосигнал
политех.composite stereophonic signalкомплексен стереосигнал
политех.composite stressсложно напрежение
политех.composite styleкомпозитен стил
политех.composite tieсъставна траверса
политех.composite trainтоваро-пътнически влак
политех.composite veinсложна жила
вулк.composite volcanoстратовулкан
политех.composite wallмногослойна стена
политех.composite waveсъставна вълна
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.composite weldздравоплътен заваръчен шев
политех.composite wireбиметален проводник
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.directional compositeкомпозиционен материал с насочена ориентация
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
тех.metal compositeметало-композитен
тех.metal-compositeметало-композитен
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук