lattice roof

  • Обща политехника
  • покрив от решетъчни ферми
199 допълнителни резултата:
политех.active latticeактивна решетка
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
политех.atomic latticeатомна решетка
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.body-centred latticeобемноцентрирана решетка
мат.Boolean latticeБулева алгебра
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
ядр.cluster latticeгрупова решетка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.crystal latticeкристална решетка
политех.crystal-lattice parameterпараметър на кристална решетка
политех.cubic latticeкубична решетка
политех.cubic space latticeпространственоцентрирана кубична решетка
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
ядр.deuterium-uranium latticeтежководородноуранова решетка
политех.diamond latticeкристална решетка от типа на диаманта
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
стр.girder latticeферма
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
ядр.graphite-moderated latticeрешетка с графитов забавител
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
ядр.hollow-slug latticeрешетка с кухи страни
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
latticeпрозорец с решетка
политех.latticeпоставям решетка
политех.latticeрешетъчен
latticeрешетка, мрежа, рамка от летви и пр. (за пълзящи растения)
политех.lattice absorptionпоглъщане от кристална решетка
политех.lattice beamпрътова греда
политех.lattice boomстрела на кран с решетъчна конструкция
политех.lattice bridgeрешетъчен мост
политех.lattice columnрешетъчна колона
политех.lattice constantрешетъчна константа
политех.lattice constantконстанта на кристална решетка
политех.lattice defectдефект на кристална решетка
политех.lattice diffusionдифузия в кристално твърдо тяло
политех.lattice distributionрешетъчно разпределение
политех.lattice filterмостов филтър
политех.lattice four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.lattice frameрешетъчна конструкция
политех.lattice girderрешетъчна греда
политех.lattice imperfectionдефект на решетка
тех.lattice ironжелезорешетъчен
тех.lattice iron pylonжелезорешетъчен
тех.lattice iron towerжелезорешетъчен стълб
политех.lattice mastрешетъчна мачта
политех.lattice parameterпараметър на кристална решетка
политех.lattice pointвъзел на решетка
политех.lattice poleрешетъчен стълб
политех.lattice reactorхетерогенен реактор
политех.lattice spacingпараметър на кристална решетка
тех.lattice steelжелезорешетъчен
тех.lattice steelстоманенорешетъчен
тех.lattice steel pylonжелезорешетъчен
тех.lattice steel pylonстоманенорешетъчен стълб
тех.lattice steel towerжелезорешетъчен стълб
тех.lattice steel towerстоманенорешетъчен стълб
политех.lattice structureрешетъчна структура
политех.lattice sumсума от значенията на дадена функция в точките на дадена мрежа
политех.lattice trussмногорешетъчна ферма
политех.lattice trussмногодиагонална ферма
политех.lattice vacancyсвободно място в кристална решетка
физ.lattice waveвълна на решетъчните вибрации
политех.lattice waveфонон
политех.lattice windowпрозорец с жалузи
политех.lattice worksрешетка
политех.lattice worksрешетъчна ферма
политех.lattice-wave amplificationусилване на акустични вълни
политех.lattice-work scannerрешетъчна антена
политех.layer latticeслоеста решетка
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.magnetic latticeмагнитна решетка
политех.mansard roofмансарден покрив
ядр.moderator latticeзабавяща решетка
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.primitive latticeосновна решетка
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
ядр.reflected latticeрешетка с рефлектор
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
стр.slab latticeрешетка от плочи
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.softening of the latticeсмекчаване на решетка
политех.space latticeпространствена-решетка
политех.space-centred latticeпространственоцентрирана решетка
политех.span roofдвускатен покрив
политех.spin-lattice interactionспин-решетъчно взаимодействие
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
добави значение или превод тук