roofing nail

  • Обща политехника
  • гвоздей за покривна ламарина
88 допълнителни резултата:
политех.barbed nailгвоздей с назъбено стебло
политех.brad nailщифт
политех.bullen nailгвоздей с широка глава
политех.chisel-pointed nailгвоздей с длетообразно острие
политех.clasp nailгвоздей с широка глава
политех.clasp nailскоба
политех.clasp-headed nailгвоздей с ромбовидна глава
политех.clinch nailгвоздей с подгънат край
политех.clout nailгвоздей с широка плоска глава
политех.coat nailтапицерски гвоздей
политех.corrugated roofingвълнисто покривно покритие
политех.corrugated roofingгофриран покрив
политех.cup-headed nailгвоздей с сферична глава
жп.dog nailкрампон
политех.door-nailпирон с голяма плоска глава
политех.double-headed nailкофражен гвоздей с две глави
политех.draw nailкука с резба
политех.filling nailгвоздей с широка глава
политех.flat nailгвоздей с плоска глава
политех.flat-headed nailгвоздей с плоска глава
политех.french nailтелен гвоздей
политех.hang-nailмустак
мед.ingrown nailвраснал нокът
политех.metal roofingпокривна ламарина
nailразобличавам, изобличавам (и to NAIL a lie to the counter/the barn door)
nailкова, заковавам, забивам (гвоздей)
nailгвоздей, пирон
nailподковавам
nail) on the NAIL веднага, незабавно (за плащане)
ост.nailмярка за дължина (около 6 см)
мед.nailнокът
nailприковавам (внимание, поглед и пр.)
nail bitingгризане
мед.nail bitingонихофагия
политех.nail catchersклещи за пирони
политех.nail drawerклещи за вадене на пирони
политех.nail driftпробой за избиване
политех.nail extractorsклещи за гвоздеи
политех.nail ironжелязо за производство на гвоздеи
политех.nail nippersклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail onприковавам
nail polishлак
политех.nail pullersклещи за вадене на пирони
политех.nail punchпробой за избиване на шплинтове
политех.nail setзамба
политех.nail setпробой
политех.nail strapскоба с гвоздей
политех.nail togetherсковавам
nail-bitingгризане на нокти
мед.nail-bitingонихофагия
политех.nail-catcherклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-catcherклещи за пирони
политех.nail-extractorклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-extractorклещи за гвоздеи
nail-fileпиличка
политех.nail-making machineмашина за изработване на пирони
политех.nail-pullerклещи за вадене на гвоздеи
политех.nail-pullerклещи за вадене на пирони
политех.pipe nailподпора за леярски сърца
политех.plank nailгвоздей за дъски
политех.pressed nailщампован гвоздей
политех.rafter nailчетвъртит гвоздей
политех.rag nailназъбен гвоздей
политех.rag nailанкерен болт
roofingпокрив
мин.roofingкрепеж
мин.roofingгорнище на изработка
политех.roofingматериал в горнището на изработка
политех.roofingпокривно покритие, покривни работи
политех.roofing feltпокривен картон
стр.roofing feltтол
политех.roofing ironпокривна ламарина
политех.roofing ironпокривна стомана
политех.roofing materialпокривен материал
политех.roofing paintбоя за покриви
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.roofing sheetпокривна стоманена ламарина
политех.roofing slateпокривна плоча
политех.roofing tongsклещи за покривни ламарини
политех.screw nailвинт за дърво
политех.sheating nailгвоздей за обшивка
политех.shingle nailгвоздей за шиндли
политех.slate roofingпокривни етернитови плочи
жп.spike nailкрампон
политех.spiral-grooved nailвинт за дърво
политех.stamped nailщампован гвоздей
политех.stub nailгвоздей с широка глава
политех.wire nailтелен гвоздей
добави значение или превод тук