roof crane

  • Обща политехника
  • кран, закрепен към мостова конструкция
  • мостов кран
200 допълнителни резултата:
политех.angle craneкран с ъглови подпори
политех.angle craneтринога
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.arm craneконзолен кран
политех.arm of craneобсег на кран
политех.arm of craneстрела на кран
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balanced cable craneкабелен кран с постоянно натоварени носещи въжета
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
авто.basket craneавтовишка
авто.basket craneвишка
политех.bracket craneконзолен кран
политех.break-down craneавариен кран
политех.bridge craneмостов кран
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.bucket craneкран с кофа
политех.building craneстроителен кран
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cable craneкабелен кран
кино.camera craneоператорски кран
политех.cantilever craneконзолен кран
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.casting craneлеярски кран
политех.caterpillar craneкран с гъсеничен ход
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.charging craneкран за пълнене
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.column craneкулов кран
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.container craneконтейнерен кран
политех.container travelling gantry craneконтейнерен кран
craneсифонна тръба, сифон (за доставяне вода в локомотив)
craneкранов
craneпротягам/проточвам врат
тех.craneтовароподемен кран
тех.craneповдигам с кран
политех.craneсифон, сифонна тръба
зоол.craneжерав (Grus cinerea)
craneжелязна подпора за котли и пр. в огнище, пиростия
политех.crane attendantкрановик
политех.crane baseопора на кран
под.-тр.crane beamподкранова греда
политех.crane boomстрела на кран
под.-тр.crane bridgeкранов мост
политех.crane cableкраново въже
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.crane carriageкранова количка
политех.crane chainкранова верига
политех.crane crabкранова количка
политех.crane crabкранова лебедка
политех.crane driverкрановик
политех.crane electromagnetкранов електромагнит
политех.crane girderкранова греда
политех.crane girderподкранова греда
политех.crane helicopterвертолет летящ кран
политех.crane hookкука на кран
политех.crane loadнатоварване на кран
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.crane manмашинист на кран
политех.crane menмашинист на кран
политех.crane operatorкранист
политех.crane pillarвъртящ се стълб на кран
политех.crane pulleyмакара на кран
политех.crane radiusобсег на кран
политех.crane railрелса за кран
политех.crane railкранов релса
политех.crane ratingноминална товароподемност на кран
под.-тр.crane riggerсапанджия
стр.crane runwayподкранов път
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane runway girderподкранов
политех.crane shipплаващ кран
политех.crane supportопора на кран
стр.crane trackподкранов път
стр.crane track beamподкранова греда
стр.crane track girderподкранов
политех.crane travelling gearходов механизъм на кран
политех.crane trolleyколичка на кран
политех.crane trolleyкранова количка
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crawler craneкран с гъсеничен ход
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curb-ring craneвъртящ се кран
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.derrick craneдерик-кран
политех.dock craneдоков кран
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.errecting craneмонтажен кран
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed craneнеподвижен кран
политех.fixed-boom craneкран с неподвижна стрела
политех.fixed-pillar craneнеподвижен въртящ се кран с неподвижна колона
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.floating craneплаващ кран
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.forge craneковашки кран
политех.foundry craneлеярски кран
тех.frame craneкозлови кран
политех.frame craneпортален кран
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gantry craneпортален кран
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.goliath craneкран с голяма подемна сила
политех.gothic roofготически покрив
политех.grab craneграйферен кран
политех.grabbing craneграйферен кран
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hammer-head craneчуковиден кран
политех.hand craneкран с ръчно задвижване
политех.hand-power craneкран с ръчно задвижване
политех.harbour craneпристанищен кран
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hoisting craneподемен кран
hydraulic craneхидравличен кран
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.ingot craneкран за пренасяне на блок блокове
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.jib craneстрелови кран
политех.knee roofмансарден покрив
мет.ladle craneразливен кран
политех.ladle craneлеярски кран
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.level luffing craneстрелови кран с хоризонтално движение на товара
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.loading craneпретоварващ кран
политех.locomotive craneжелезопътен кран
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.lorry-mounted craneавтокран
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.luffing craneкран с повдигаща се стрела
политех.luffing-jib craneкран с повдигаща се стрела
политех.magnet craneкран с товарен електромагнит
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.mast craneмачтов кран
политех.mobile craneподвижен кран
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.monorail craneеднорелсов кран
политех.north-light roofшедов покрив
политех.overhead craneпортален кран
политех.overhead craneмостов кран
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pillar craneкулов кран
стр.pipe-laying craneтръбоклад
стр.pipe-laying craneтръбополагач
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pneumatic craneпневматичен кран
политех.pontoon craneплаващ кран
тех.portal bridge craneкозлови кран
политех.portal craneпортален кран
политех.pouring craneлеярски кран
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.quay craneпристанищен кран
политех.railway roofнавес над перон
политех.reach of craneобсег на кран
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofподелен
добави значение или превод тук