single-pitched roof

  • Обща политехника
  • едноскатен покрив
200 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.closely pitchedс малка стъпка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
стр.double-pitchedдвускатен
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
политех.high-pitched soundвисок звук
мин.high-roofвисок
политех.highf-pitched noteвисок тон
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitchedслабо наклонен
политех.low-pitchedс нисък таван
политех.low-pitched noteнисък тон
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitchedнаклонен
стр.pitchedскатен
политех.pitched bladeлопатка поставена под наклон
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pitched turbineтурбина с прави лопатки
политех.pitched-paddle mixerлопаткова бъркачка с няколко лопатки
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.quarry-pitchedгрубо одялан
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
singleстая с едно легло (в хотел), място за един човек (в ресторант)
singleобособен, отделен
singleедночленен
singleнеженен, неомъжена, необвързан
singleбилет за едно пътуване
singleединствен, само един, едничък
singleединичен
singleискрен, праволинеен, честен
singleединичен, за един човек
сп.singleедин срещу един
сп.singleкрикет удар, при който се отбелязва само една точка
сп.singleсингъл
политех.singleобособен, прост
бот.singleс един ред цветни листчета
политех.single admissionедностранно пълнене
политех.single anticlineпроста антиклинала
политех.single bevelедностранно скосяване
хим.single bondединична връзка
политех.single bond orderпорядък на връзка единица
мин.single breastнепрекъснат забой
тех.single cableедножилен кабел
политех.single cavity mouldедногнездова форма
политех.single chip microcomputerедночипов микрокомпютър
политех.single coatingеднослойно покритие
ел.single contactединичен контакт
политех.single cordедношнурова линия
политех.single core cableедножилен кабел
политех.single crystalмонокристален
политех.single cutединична насечка
политех.single cutедноходов
политех.single driveнезависимо задвижване
политех.single driveс отделно задвижване
политех.single ductединичен канал
политех.single errorединична грешка
политех.single experimentединичен експеримент
политех.single feederединичен фидер
политех.single filament bulbелектрическа лампа с една жичка
политех.single forceединична сила
политех.single foundationотделен фундамент
политех.single hingeпрост шарнир
политех.single hookеднорога кука
политех.single inletедностранно влизане
политех.single ionizationеднократна йонизация
политех.single layerединичен слой
политех.single layerеднослоен
политех.single levelединично ниво
политех.single loadсъсредоточено натоварване
политех.single loadсъсредоточен единичен товар
политех.single lubricatorмасльонка за локално мазане
ел.single lugклема за един проводник
хран.single maltедномалцов
авто.single massедномасов
политех.single modulationеднотактна модулация
политех.single nozzleединична дюза
single operationедноцелев
политех.single patternеднократен модел
single pointедноточков
политех.single pulleyедностъпална шайба
политех.single pulseединичен импулс
политех.single purchaseобикновена неподвижна макара
политех.single railеднорелсоов
политех.single railеднорелсов път
политех.single railмонорелса
политех.single riveted jointедноредна нитова връзка
политех.single row bearingеднореден търкалящ лагер
политех.single seated valveвентил с едно легло
добави значение или превод тук