roof gate

  • Обща политехника
  • капаковиден затвор
200 допълнителни резултата:
изч.adder gateвентил на суматор
мет.air gateотливък
леяр.air gateотдушник
мин.air gateвентилационна галерия
политех.air gateвентилационна решетка
политех.air-operated gateпневматичен затвор
политех.and gateлогическа схема и
леяр.annular gateпръстеновиден питател
политех.annular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.apron gateулеен затвор
политех.arc gateсекторен затвор
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.balanced gateуравновесен затвор
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bidirectional gateдвупосочен вентил
политех.bin gateбункерен затвор
леяр.bottom gateсифонна леярска система
мин.bottom gateизвозна галерия
хидр.bottomoutlet gateзатвор на дънен водоизпускател
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
хидр.bulkhead gateплосък пълзящ затвор
политех.bunker gateбункерен затвор
политех.butterfly gateдроселен затвор
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.central gateцентрален леяков канал
политех.chain gateверижен затвор
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.chute gateлюков затвор
леяр.circular gateпръстеновиден питател
политех.circular gateвертикален цилиндричен затвор
политех.clearance gateгабарит
политех.coincidence gateвентил на съвпадение
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.common-gate admittanceпълна проводимост в схема с общ гейт
политех.common-gate amplifierусилвател с общ гейт
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.cone gateконусен леяков канал
политех.conical roofконичен покрив
политех.control gateрегулиращ затвор
жп.crossing gateбариера
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cut-off gateсекторен затвор
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
хидр.deep gateдълбочинен затвор
политех.diode gateдиоден вентил
политех.direct gateправ леяков канал
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
хидр.double-leaf mitre gateдвукрилна шлюзна врата
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.double-side gateлеякова система за заливане от две страни
леяр.down gateлеяков канал
хидр.draft-tube gateзатвор за изсмукваща тръба
леяр.drop gateлеякова система със свободно падане на стопилката
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.emergency gateавариен затвор
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fan gateветрилообразен леяк
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
леяр.feeding gateпитател
политех.fence roofнавес
политех.fixed gateфиксиран стробимпулс
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flap gateклапанен затвор
политех.flash gateфилмов леяков канал
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
хидр.flood gateшибър
политех.flood gateсавак, врата
леяр.flow gateлеяк
политех.fluid gateструен логически елемент
хидр.flushing gateзатвор за промиване
политех.flux gateмагнитометър с наситена сърцевина
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.full gateнапълно отворен затвор
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
gateврата, порта, вратник
gateпланински проход
gateшлюз, бариера
мат.gateсхема на съвпадение
сп.gateброй на публиката (на мач, състезание), целият приход от входна такса
елн.gateзейт
елн.gateгейт
тех.gateвентилен
тех.gateразблокирам
тех.gateотсекател
тех.gateразблокирвам
тех.gateстробирам
мет.gateшибърен затвор
мет.gateшибър
мет.gateшибърен затвор, шибър
изч.gateвентил
леяр.gateпитател
мин.gateгалерия
рлк.gateпрагово устройство
хидр.gateшлюз
хидр.gateсавачен
хидр.gateсавак
политех.gateстробиращо устройство
политех.gateуправляващ електрод на тиристор
политех.gateстробимпулс
политех.gateврата, шибър, затвор, клапа, регистър, кулиса, селектор, бариера
политех.gateкомбинационен логически елемент
рлк.gate amplifierусилвател на строб-импулси
политех.gate amplifierстробиран усилвател
политех.gate apparatusнаправляващ апарат
жп.gate armгреда на бариера
мин.gate beltгалерийна гумено-транспортна лента
политех.gate changeизбирателно превключване на предавки
политех.gate generatorгенератор на селектиращи импулси
рлк.gate lengthпродължителност на селекторен импулс
жп.gate lockзаключалка на бариера
политех.gate markследа от леяк
леяр.gate pinмодел за формоване на питател
политех.gate pivotос на затворена врата
политех.gate pivotос на клапан
тех.gate pulseстробирам
политех.gate pulseселектиращ импулс
политех.gate runnerлеяков кенал
политех.gate sealingзапушване на леяков канал
политех.gate seatопорна повърхност на затвор
политех.gate shearsгилотинна ножица
политех.gate signalстробиран сигнал
политех.gate sluiceшлюзова врата
леяр.gate stickмодел за формоване на питател
леяр.gate stuckмодел за формоване на питател
политех.gate tubeизпарителна лампа
тех.gate valveклинкет
ядр.gate valveзадвижка
политех.gate valveрегистър
политех.gate valveшибър
политех.gate widthширочина на пропускане
политех.gate-impeller mixerрамкова бъркачка
хидр.gate-operating gearмеханизъм за управление на затвор
политех.gate-postстълб на врата
политех.gate-trigger diodeдиоден ключ
елн.gate-turn-offзапушваем
политех.gate-type spillwayрегулируем преливник
рлк.gate-width controlрегулиране широчината на строб-импулс
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.grounded-gate amplifierусилвател с общ гейт
хидр.guard gateремонтен затвор
политех.guide gateводеща нишка
политех.guillotine gateгилотинен затвор
политех.guillotine-type gateгилотинен затвор
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
хидр.head gateпределен затвор
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
хидр.hinged-leaf gateклапанен затвор
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мет.horn gateрогов питател
леяр.horn gateрогообразен питател
политех.hot-runner gateгорещ впусков леяков канал
hydraulic gateхидравличен задвижван затвор
мин.immediate roofнепосредствено горнище
леяр.in-gateлеяк
политех.in-gateпитател, входен отвор на леяк
политех.in-gateсмукателен клапан
политех.inhibition gateвентил за забрана
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
хидр.intake gateзатвор на водовземно съоръжение
политех.isolated gateизолиран управляващ електрод
тех.isolation gateотсекател
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
хидр.leaf gateсекторен затвор
политех.lean-to roofедноскатен покрив
жп.level-crossing gateбариера при жп прелез
политех.lift gateповдигаем затвор
мин.linked roof barметална съставна капа
хидр.lock guard gateаварийна затворна врата
хидр.lock-gateшлюзна врата
политех.lock-gateврата на шлюз
политех.logical gateлогически блок
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
добави значение или превод тук