inside roof lining

  • Обща политехника
  • вътрешна облицовка на покрива на каросерия
199 допълнителни резултата:
политех.absorptive liningводопоглъщаща облицовка
политех.acid liningкисела зидария
политех.acid liningкисела облицовка
политех.arch liningсводов крепеж
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.basic liningосновна облицовка
политех.bearing liningантифрикционен слой
политех.board liningкофраж
политех.brick liningтухлена облицовка
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete liningбетонна облицовка
политех.concrete liningбетонен крепеж
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drainage of liningдренаж под дъното на канавка
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fire-brick liningоблицовка от огнеупорни тухли
политех.fire-clay liningшамотна облицовка
политех.fire-clay liningшамотна зидария
политех.fireproof liningогнезащитна облицовка
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flexible liningподатлив крепеж
политех.flint liningоблицоване с кремък
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace liningзидария на пещ
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.gunite concrete liningторкретна облицовка
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
insideдуша, същина
insideвътре, отвътре
insideвътрешна част, вътрешност, опако
insideпо характер/природа
insideвътрешна страна
insideповерителни сведения
insideв, вътре в
insideсредна част
insideтаен, секретен, посветен в тайна, доверен
сп.insideстраничен нападател, полузащитник
политех.inside breadthвътрешна широчина
политех.inside breadthпросвет
политех.inside cableкабел за полагане в помещения
политех.inside fillet weldвътрзшен ъглов заваръчен шев
политех.inside jaw chuckпатронник за закрепване по вътрешна повърхнина
политех.inside micrometer callipersмикрометричен вътромер
фин.inside rulesвътрешни разпоредби
политех.inside screw chaserнож за нарязване на вътрешна резба
inside viewвътрешен изглед
политех.inside weldвътрешен заваръчен шев
политех.inside-boring toolнож за разстъргване
политех.inside-corner toolнож за обработване на глухи отвори
политех.inside-threading toolнож за нарязване на вътрешна резба
мин.iron liningметален крепеж
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
liningподплата, хастар
liningщриховка
текст.liningподплата
тех.liningфутеровка
тех.liningоблицовка, обшивка
мет.liningогнеупорна зидария
политех.liningоблицоващ
политех.liningподложка
стр.liningкрепеж
политех.lining brickоблицовъчна огнеупорна тухла
политех.lining fabricподплата
политех.lining materialоблицовъчен материал
геод.lining-inполагане на мерния уред
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.refractory liningогнеупорна облицовка
политех.refractory liningогнеупорна зидария
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.rubber liningгумиране
политех.rubber liningгумено покритие
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.section liningщриховане на разрези
политех.shade liningщриховане
политех.shade liningщриховка
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.sheet for liningлист за обшиване
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.studio liningакустична облицовка на студио
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
добави значение или превод тук