furnace roof

  • Обща политехника
  • таван на огнище
  • свод на пещ
198 допълнителни резултата:
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
мет.balling furnaceотражателна пещ
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.bomb furnaceпещ на кариус
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.circular furnaceрингова пещ
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.collar roofвисяща покривна ферма
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.conical roofконичен покрив
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
мет.crucible furnaceтиглова пещ
политех.cupel furnaceпещ за купелиране
политех.cupel furnaceмуфелна пещ за рафиниране
политех.cupola furnaceвагрянка
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cyaniding furnaceпещ за цианиране
политех.cyclone furnaceтермична пещ с принудителна циркулация на газ
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.decomposing furnaceконтактен апарат
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-arc furnaceелектродъгова пещ с директно нагряване
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.dryer furnaceсушилна пещ
политех.drying furnaceсушилна пещ
политех.duo-muffle furnaceдвумуфелна пещ
мет.electric arc furnaceелектродъгова пещ
политех.electric furnaceелектрическа пещ
мет.electric furnace steelелектростомана
политех.electric resistance furnaceелектросъпротивителна пещ
мет.electric-resistanse furnaceелектросъпротивителна пещ
политех.electrode furnaceелектродна пещ
политех.electrolytic furnaceелектролитна пещ
политех.faggoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
политех.fagoting furnaceпещ за нагряване преди пакетиране
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.finery furnaceпудлингова пещ
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
мет.flame furnaceпламъчна пещ
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.forge furnaceковашко огнище
политех.forging furnaceковашко огнище
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
мет.furnaceпещ
мет.furnace additiveдобавка към шихта
политех.furnace additiveфлюс
политех.furnace archсвод на пещ
политех.furnace barскарен елемент
политех.furnace binбункер за гориво
политех.furnace blackпещни сажди
политех.furnace chamberпещна камера
мет.furnace chargeшихта
политех.furnace chargeзареждане на пещ
политех.furnace cokeметалургичен кокс
политех.furnace crownсвод на пещ
политех.furnace gasпещен газ
политех.furnace liningзидария на пещ
политех.furnace operationводене на топилен процес
мет.furnace operatorпещар
политех.furnace potчаша на пещ
политех.furnace production rateпроизводителност на пещ
политех.furnace slagпещна шлака
политех.furnace stackшахта на пещ
политех.furnace topсвод на пещ
политех.furnace tubeекранна тръба
политех.furnace unitогнище
политех.furnace unitпещен агрегат
политех.furnace volumeобем на огнище
политех.furnace volumeпещно пространство
политех.furnace-clinker concreteсгурбетон
политех.furnace-cooledохладен заедно с пещта
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
мет.gas furnaceгазова пещ
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
мет.gas-fired furnaceгазова пещ
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hand furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hand-fired furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hardening furnaceпещ за закаляване
политех.hearth furnaceподова пещ
политех.heat-treating furnaceпещ за термообработване
политех.heating furnaceнагревателна пещ
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high furnaceвисока пещ
политех.high-frequency furnaceвисокочестотна пещ
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.holding furnaceпещ-резервоар
политех.hot-blast furnaceпещ с вдухване на горещ въздух
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.indirect-arc furnaceелектродъгова пещ с индиректно нагряване
политех.indirect-fired furnaceпещ с отделна горивна камера
политех.induction channel furnaceиндукционна канална пещ
мет.induction furnaceиндукционна пещ
политех.induction-arc furnaceиндукционно-дъгова пещ
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
политех.internal-furnace boilerпламъчнотръбен котел
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
мет.low-frequency furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.low-frequency furnaceнискочестотна пещ
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.melting furnaceтопилна пещ
политех.metallurgical furnaceметалургична пещ
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.muffle furnaceмуфелна пещ
политех.nitriding furnaceпещ за нитриране
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil furnaceпещ, работеща с течно гориво
политех.oil-fired furnaceпещ, работеща с течно гориво
политех.open furnaceпламъчна пещ
политех.open-hearth furnaceмартенова пещ
политех.pair furnaceдвукамерна пещ
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
мет.pipe furnaceтръбна пещ
политех.pitched roofстръмен покрив
стр.Portland blast-furnace cementшлакопортландцимент
добави значение или превод тук