deck truss

  • Обща политехника
  • мостова ферма с път отгоре
128 допълнителни резултата:
политех.a trussпокривна ферма с обтегач
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.arch trussдъговидна ферма
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.belgian trussпокривна триъгълна ферма тип 'полонсо'
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bow-string trussдъговидна ферма с обтегач
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cantilever trussкомбинирана ферма
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.crescent trussсърповидна ферма
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.english trussпокривна триъгълна ферма
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.girder trussгредова ферма
политех.girder trussферма-греда, подкосна ферма
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.k trussполуподкосна ферма
политех.king-post trussвисяща покривна ферма с един стълб
политех.lattice trussмногорешетъчна ферма
политех.lattice trussмногодиагонална ферма
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiple trussмостова ферма с многоподпорна решетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
политех.pin-connected trussферма с волтови съединения
политех.pin-jointed trussферма с волтови съединения
политех.plane trussравнинна ферма
политех.polygonal trussполигонна ферма
мор.poop deckют
политех.primary trussглавна ферма
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quadrangular trussромбовидна ферма
политех.quarter deckквартердек
политех.queen-post trussвисяща покривна ферма с два стълба
политех.riveted trussферма с нитовани връзки
политех.roof trussпокривна ферма
политех.secondary trussспомагателна ферма
политех.segmental trussсегментна решетъчна ферма
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple trussгредова ферма
политех.simple trussферма-греда
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
политех.space trussпространствена ферма
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.statically-determinate trussстатически определима ферма
политех.statically-indeterminate trussстатически неопределима ферма
политех.steel trussстоманена ферма
политех.suspended trussвисяща ферма
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.trapezoidal trussтрапецовидна ферма
политех.triangular trussтриъгълна ферма
trussгрозд, съцветие
trussвързоп, връзка (сено, слама)
trussпривързвам крилете на птица към тялото (при варене, печене) /ръцете на човек към тялото
кораб.trussстоманена гафелна скоба
политех.trussподпорна конструкция
политех.trussферма
политех.trussподдържам, укрепвам, свързвам
мед.trussбандаж при херния
trussсвързвам, стягам, прибирам (корабно платно и пр.)
стр.trussздрава подпорна конструкция
стр.trussскоба за захващане
стр.trussподпирам, поддържам, укрепявам
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
политех.welded trussзаварена ферма
стр.wind trussпротивоветрова ферма
добави значение или превод тук