roof deflection

  • Минно дело
  • провисване на горнище
  • Обща политехника
  • провисване на покрив
187 допълнителни резултата:
политех.amount of deflectionголемина на провисването
политех.amount of deflectionстойност на отклонението
политех.angular deflectionъглово отклонение
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.ballistic deflectionбалистично отклоенение
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam deflectionотклонение на лъч
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.bending deflectionпровисване при огъване
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
deflectionотклонение, пречупване, извиване, изкривяване, еластичност (на пружина)
политех.deflectionогъване
политех.deflectionизбиване, прегъване, провисване, пречупване
рлк.deflection amplifierусилвател на развивка
политех.deflection angleъгъл на наклон
политех.deflection angleъгъл на завъртане, ъгъл на завой
тлв.deflection currentотменяваш ток
политех.deflection curveлиния на огъване
политех.deflection factorкоефициент на отклонение
политех.deflection fieldотклоняващо поле
тлв.deflection generatorгенератор за отклонение и развивка
политех.deflection indicatorуред за измерване на провисване
политех.deflection lineлиния на провисване
политех.deflection modulationмодулация по отклонение
политех.deflection of railизкривяване на релса
политех.deflection of railизменение на междурелсие
политех.deflection scaleъгломерна скала
рад.deflection stageотклоняващо стъпало
политех.deflection systemотклоняваща система
политех.deflection testизпитване на провисване
политех.deflection tubeотклонение, електроннолъчева лампа с отклонение на лъча
политех.deflection tubeотклонителна тръба
политех.deflection valveелектронна лампа с напречно управление
политех.deflection velocityскорост на отклонение
политех.deflection vibrationтрептене, предизвикано от деформацията на въртящо се тяло
политех.deflection wallнаправляваща преграда
политех.deflection wallотражателна преграда
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.dynamic deflectionпровисване, дължащо се на динамичен товар
политех.electric deflectionелектрическо отронение
политех.electromagnetic deflectionелектромагнитно отклонение
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
тлв.frame deflectionкадрово отклонение
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
геол.hole deflectionизкривяване на сондаж от задното направление
тлв.horizontal deflectionхоризонтално отклонение
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
политех.limited deflectionгранично провисване
тлв.line deflection setблок за хоризонтално отклонение
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.load-deflection curveкрива натоварване-провисване
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.magnetic deflectionмагнитно отклонение
политех.magnetic-deflection sensitivityчувствителност на магнитно отклонение
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.maximum deflectionмаксимално отклонение
политех.moment of deflectionогъващ момент
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.slope-deflection methodметод на ъглова деформация
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.static deflectionпровисване, дължащо се на статичен товар
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.stress-deflection chartграфик напрежение-провисване
политех.suspended roofвисящ свод
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
политех.vertical deflectionвертикално кадрово отклонение
политех.wide-angle deflectionотклонение с голям ъгъл
политех.zebra roofкомбиниран зебров покрив
добави значение или превод тук