roof support

  • Минно дело
  • закрепване на горнище
199 допълнителни резултата:
политех.arbor supportопора на дорник
политех.arborbearing supportопора на дорник
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
тех.arm supportподлакътник
политех.arm supportконзолна опора
политех.arm support bracketхобот на фрезмашина, поддържащо коляно
политех.arm support bracketопорен лагер на дорник
политех.arm-support standстойка за допълнителна опора на хобота на фрезмашина
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.articulated supportшарнирна опора
политех.artificial supportизкуствено поддържане
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
мин.auxiliary supportспомагателен крепеж
политех.banging supportвисяща стопка
политех.bar supportстойка за прътов материал
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bracket supportконзолна опора
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
мин.cantilever supportконзолен крепеж
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.close-support aircraftщурмови самолет
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conductor-support boxопорна кутия за проводници
политех.conical roofконичен покрив
политех.crane supportопора на кран
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.elastic supportеластична опора
политех.engine-support cushionподлога на опората на двигател
политех.errection supportмонтажна опора
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed supportзапъната опора
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.force of supportподпорна сила
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.free supportподвижна опора
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
мин.ground supportрудничен крепеж
политех.ground-support bomberтактически бомбардировач
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hinged supportшарнирна опора
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
изч.job support taskзадача за осигуряване на задания
политех.kingpin supportшенкел на ос
политех.knee roofмансарден покрив
политех.knife-edge supportприземна опора
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lateral supportкрайна опора
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.moment at supportопорен момент
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.movable supportподвижна опора
тех.multilingual supportмногоезичност
политех.north-light roofшедов покрив
политех.overhung supportвисяща опора
политех.overhung supportконзолна подпора
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pillar supportколонна опора
политех.pipe supportтръбна опора
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pivoting supportшарнирна опора
мин.pliable supportподатлив крепеж
политех.point of supportопорна точка
мин.powered supportмеханизиран крепеж
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.rail supportрелсова греда
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rigid supportкорава опора
политех.rise of roofстрела на арка
политех.roller supportролкова опора
roofподелен
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
мин.self-advancing supportподвижен крепеж
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
мин.shield supportщитов крепеж
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.smooth supportгладка опора
политех.span roofдвускатен покрив
политех.spring supportпружинна опора
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.structural supportопорна конструкция
ел.stub supportметален изолатор
supportподдръжка, подкрепа
supportподдържам, подкрепям, подпирам, подпомагам, одобрявам, насърчавам
supportопора, подпорка, подставка
supportиздържам, давам издръжка на, обезпечавам
supportобезпечаване
supportпомощ, издръжка
supportиграя поддържаща роля (във филм)
supportаргументирам
тех.supportдържател
тех.supportсъпорт
тех.supportсъпортвам
мин.supportкрепеж
хидр.supportподприщване
политех.supportподпирам, подкрепям
политех.supportподпора
политех.supportопора, статив, конзола, люнет
воен.supportогнева поддръжка
supportматериална издръжка, човек, издържащ семейство и пр.
добави значение или превод тук