rise of roof

  • Обща политехника
  • стрела на арка
199 допълнителни резултата:
политех.arch riseстрела на арка
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
ел.inductive riseповишаване на напрежението, предизвикано от изпреварващ ток
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
стр.low-riseмалкоетажен
стр.low-riseнискоетажен
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.north-light roofшедов покрив
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.pulse riseнарастване на импулс
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
rate of riseтермодиференциален
политех.rate of riseскорост на нарастване
политех.rate of riseстръмност на наклон
политех.rate of voltage riseскорост на нарастване на напрежението
политех.rate-of-rise amplifierверига за двойно диференциране на импулси
геод.ratio of rise to distanceотношение на възвишение към разстояние
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
riseставам, случвам се
riseиздигам се
riseзадигане
riseпроизход, начало
riseвъставам, (раз) бунтувам се (against)
riseставам (и сутрин), надигам се, изправям се (на крака)
riseизрастване
riseизвор (на река)
riseизтъняване, коничност (на ствол, обла греда)
riseпокачване, увеличение, повишаване, повишение, нарастване
riseвъзкръсвам (from the dead/the grave от мъртвите/от гроба)
riseкълване (на риба)
riseизвирам (за река), прииждам
riseиздигам се, вдигам се, извишавам се
riseизкачване, нанагорнище, възвишение, хълм
riseвъзниквам, зараждам се, пораждам се, появявам се
riseизгрявам
мор.riseзабелязвам (кораб и пр.) на хоризонта
геол.riseвъстание (на пласт), наклон
геол.riseизлаз на повърхността
арх.riseвисочина (на стъпало и пр.)
тех.riseстрелка (на свод, дъга)
тех.riseпровисване (на проводник)
лов.riseвдигам се (за птица)
мин.riseкомин
политех.riseизход на повърхността
политех.riseповишавам
политех.riseразкритие
политех.riseстрела, издигане
riseнадигам се, излизам (за вятър и пр.), започвам да се вълнувам (за море), идвам (за прилив)
riseзакривам се (за заседание, парламент и пр.)
riseиздигане (и прен.), изкачване, възход
riseиздигам се, нараствам, раста (за глас, интерес, надежда и пр.), покачвам се, вдигам се (за цени, температура и пр.), увеличавам се, повдигам се (за настроение и пр.)
riseизлизам (за цирей и пр.)
riseвдигам се, кипвам, втасвам (за тесто и пр.)
мин.rise headingкомин
мин.rise levelгорен хоризонт
политех.rise of vaultстрела на свод
политех.rise speedскорост на нарастване
авт.rise timeсобствено бреме
тлв.rise timeвреме на нарастване
политех.rise timeконстанта на време
мин.rise workingизземване по задигане
политех.rise workingпрокарване на комин
политех.rise-and-fallрегулируем по височина
политех.rise-and-fall pendantвисящо осветително тяло с регулируема височина на окачване
политех.rise-and-fall restрегулируем по височина супорт
политех.rise-time correctionкорекция на времето на нарастване
жп.rise-to-distance ratioнадвишение
стр.rise-to-span ratioотношение на височината към междуопорното разстояние
roofнадпокривен
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
геол.roofскали в горнище
геол.roofгорнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneмостов кран
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
политех.slope of roofскат на покрив
политех.span roofдвускатен покрив
политех.speed riseувеличаване на скорост
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep riseстръмно нарастване
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.suspended roofвисящ свод
политех.temperature riseповишаване на температурата
политех.thatched roofсламен покрив
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.timber-and-tile roofпокрив с керемиди
политех.unsound roofпокрив с нетрайно покритие
добави значение или превод тук