sliding-wedge roof bolt

  • Минно дело
  • анкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
200 допълнителни резултата:
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.adjusting wedgeфиксиращ клин
политех.anchor boltанкерен болт
тех.arbor boltимбусен болт
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.around boltфундаментален болт
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
политех.assembling boltмонтажен болт
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.attachment boltсъединителен болт
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bay boltанкерен болт
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.black boltнеобработен болт
политех.blank boltненаряван болт
воен.blowback boltсвободен затвор
boltстягам/притягам с болтове
boltизлапване набързо
boltпроучвам, разследвам
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltокови (за крака)
boltизбъбрям, изтърсвам
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
boltмълния, гръм
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltхукване, побягване, избягване
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
ист.boltстрела
тех.boltболтов
тех.boltболт
политех.boltшпилка
политех.boltзакрепвам с болт
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bright boltобработен болт
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.buffer boltбуферен прът
политех.built-up roofсложен покрив
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.catch boltстопорен щифт
политех.catch boltстопорен болт
политех.centering wedgeцентроваща клинова подложка
политех.chain boltверижен болт
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.close-sliding fitсвободноплъзгаща сглобка с малка хлабина
политех.coach boltвинт за дърво
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.conical roofконичен покрив
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.copper boltпоялник
политех.copper boltмеден болт
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deflecting wedgeотклонителен клин
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.distance boltдистанционен болт
политех.dog boltшарнирен болт
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.door boltрезе на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
политех.double-end boltшпилка
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltанкерен болт
политех.drift boltклин за избиване
политех.driving boltпалец на сърце
политех.drop boltшарнирен болт
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.erection boltмонтажен болт
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
мор.eye-boltобух
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.field boltмонтажен болт
политех.fin-neck boltболт с издатък под главата
политех.fishplate boltболт за челно свързване
политех.fitter boltточно обработен болт
политех.fitter boltпасващ болт
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.forelocked boltшплинтован болт
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.frequency slidingизместване на честотата
политех.friction of slidingтриене при плъзгане
политех.full-thread boltболт с резба до главата
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.gib-headed boltболт-кука
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.hanger boltшпилка
мин.headed boltпрът с разширяващо се закотвящо устройство
политех.heated-wedge weldingзаваряване с помощта на загрят клиновиден инструмент
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.hex boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-head boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-headed boltболт с шестостенна глава
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hinge boltшарнирен болт
политех.hinged boltшарнирен болт
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.holding-down boltанкерен болт
политех.hook boltболт-кука
тех.hook-boltкука-болтов
политех.hooked boltболт-кука
hub boltболт за главина
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.in-and-out boltсъединителен болт
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.jag boltнасечен анкерен болт
добави значение или превод тук