roofed

  • прилагателно
  • покрит (за имот)
добави значение или превод тук