barrel distortion

  • Техника
  • бъчвовидно изкривяване
145 допълнителни резултата:
политех.acoustic distortionизкривяване на звука
политех.amplitude distortionамплитудно изкривяване
политех.aperture distortionапертурно изкривяване
политех.attenuation distortionизкривяване вследствие на затихване
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.bubble distortionизменение формата на въздушно мехурче
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
политех.characteric distortionхарактерно изкривяване
политех.chromatic distortionцветово изкривяване
политех.coefficient of harmonic distortionкоефициент на хармонични изкривявания
политех.coefficient of harmonic distortionклирфактор
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.delay distortionзакъснително изкривяване
политех.dial distortionизкривяване на импулсите на номероизбирането
distortionдеформационен
distortionдеформиране
distortionизвращаване, изопачаване, изопачение, извращение, изопаченост, изкривеност
distortionизкривяване, деформация, рад., тел. дисторция
мех.distortionдепланация
изм.distortion bridgeмост за измерване коефицента на изкривяване
политех.distortion coefficientкоефициент на изкривяване
политех.distortion effectвлияние на изкривяване
политех.distortion eliminationотстраняване на изкривяването
политех.distortion factorкоефициент на изкривяване
политех.distortion inaccuracyнеточност вследствие деформация
тлв.distortion of brightnessразпределение на яркостта
политех.distortion powerмощност на изкривяването
политех.distortion transformerрезонансен трансформатор
елн.distortion-factor meterизмервател на коефициента на нелинейни изкривявания
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.dynamic distortionдинамично изкривяване
политех.echo distortionизкривяване вследствие на отражение
политех.end distortionизкривяване в края на импулси
политех.field distortionизкривяване на полето
политех.four-barrelчетирицевен
политех.frame distortionизкривяване на кадъра
политех.frequency distortionчестотно изкривяване
политех.geometric distortionгеометрично изкривяване
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.harmonic distortionхармонично изкривяване
рад.harmonic distortion factorкоефициент на хармониците
политех.heat-distortion temperatureтоплоустойчивост
политех.heat-distortion temperatureтемпература на деформиране при загряване
политех.high-frequency distortionвисокочестотно изкривяване
политех.horizontal distortionизкривяване на редове
политех.image distortionизкривяване на изображение
политех.intermodulation distortionинтермодулационно изкривяване
политех.irregular distortionслучайно изкривяване
политех.keystone distortionтрапецовидно изкривяване
политех.line distortionизкривяване на редовете
политех.linear distortionлинейно изкривяване
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.low-frequency distortionнискочестотно изкривяване
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.magnetic distortionизкривяване на магнитно поле
политех.mill barrelбарабан на мелница
тлв.negative distortionизкривяване тип възглавница
политех.non-linear distortionнелинейно изкривяване
рад.non-linear distortion factorклифактор
политех.optical distortionоптично изкривяване
политех.origin distortionгрешка при нулата
политех.origin distortionостатъчно отклонение
политех.overshot distortionизкривяване при претоварване
политех.pattern distortionизкривяване на фигурата
политех.permanent distortionпостоянна деформация
политех.phase distortionфазово изкривяване
политех.phase-frequency distortionфазовочестотно изкривяване
политех.picture distortionизкривяване на изображение
тлв.pillow distortionизкривяване тип възглавница
тлв.pin-cushion distortionизкривяване тип възглавница
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.positive distortionбъчвовидна дисторсия
мин.prop distortionсчупване на стойка
политех.prop distortionпреместване на стойка
политех.pulse distortionизкривяване на импулс
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.signal distortionизкривяване на сигнал
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.space-charge distortionизкривявания, предизвикани от пространствения заряд
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
маш.tailstock barrelпинола
политех.thermal distortionтоплинна деформация
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.tracing distortionизкривяване вследствие неточно следване на браздата на грамофонна плоча
ядр.track distortionизкривяване на траектория
политех.transient distortionпреходни изкривявания
политех.trapezium distortionтрапецовидно изкривяване
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.undershoot distortionизкривяване на сигнал, което се
политех.underswing distortionизкривяване на сигнал, което се
политех.underthrow distortionизкривяване на сигнал, което се
политех.volume distortionамплитудно изкривяване
политех.wave distortionизкривяване формата на сигнал
политех.wave-shape distortionизкривяване формата на сигнал
политех.welding distortionдеформация при заваряване
политех.winch barrelбарабан на лебедка
добави значение или превод тук