four-barrel

  • Обща политехника
  • четирицевен
194 допълнителни резултата:
политех.active four-terminal networkактивен четириполюсник
политех.asymetrical four-terminal networkнесиметричен четириполюсник
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.c-section four-terminal networkс-образен четириполюсник
мин.casing barrelядкова тръба
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
fourчетири
fourчетворка
fourлодка с четири гребла/гребци
съкращение.Four Fan Trash CanNickname for the C-130 Hercules
съкращение.Four Fans of FreedomNickname for the C-130 Hercules
тех.four keyчетирибутонен
тех.four keyчетириклавишен
four pointчетириточков
разг.four twinsчетиризнаци
ел.four-armчетирираменен
тех.four-ballчетирисачмен
ел.four-bandчетирилентов
тлф.four-bandчетирибандов
политех.four-bar mechanismчетиризвенен шарниран механизъм
стр.four-bayчетириотворен
стр.four-beamчетиригредов
ел.four-beltчетирилентов
мет.four-bladeс четири ножа
политех.four-bladeс четири режещи ръба
политех.four-bladeчетирикрилен
тех.four-buttonчетирибутонен
политех.four-by-four tractorтрактор с четири двигателни колела
политех.four-by-four truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
жп.four-carчетиривагонен
политех.four-centre archчетириставна дъга
тех.four-channelчетириканален
ел.four-conductorчетирипроводников
ел.four-conductorчетирижилен
ел.four-conductorчетирипроводен
ел.four-coreчетирижилен
политех.four-corneredчетириъгълен
тех.four-corrugationчетирилинзов
политех.four-course beaconчетирикорсов радиофар
four-cycleчетиритактов ( двигател)
политех.four-cycleчетириъгълен
политех.four-cycle engineчетиритактов двигател
авто.four-cylinderчетирицилиндров
мат.four-digitчетирицифрен
политех.four-dimensionalчетириизмерен
авто.four-doorчетириврат
ел.four-electrodeчетириелектроден
политех.four-electrode valveтетрод
four-elementчетириелементен
политех.four-enginedчетиримоторен
four-factorчетирифакторен
политех.four-groove drillчетириканално свредло
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
four-hundredthчетиристотен
four-hundredth anniversaryчетиристотингодишнина
тех.four-jawчетиричелюстен
тех.four-jawedчетиричелюстен
тех.four-keyчетириклавишен
тех.four-keyчетирибутонен
трансп.four-laneчетирилентов
политех.four-lane roadпът с четири ленти
политех.four-layer diodeчетирислоен полупроводников диод
four-leafчетирилистен
под.-тр.four-leg ropeчетиривъжен
политех.four-limbedчетириядрен
ам.four-literчетирилитров
four-litreчетирилитров
мат.four-nodeчетиривъзлов
политех.four-over-four arrayантенна решетка от два реда вибратори
политех.four-part alloyчетворна сплав
ядр.four-pi geometry4-пи геометрия
политех.four-placeчетиризначен
four-pointчетириточков
ел.four-point-starting boxпусков реостат с четири извода
ел.four-poleчетириполюсен
политех.four-poleчетириполюсник
политех.four-pole terminalчетириполюсник
ел.four-quadrantчетириквадрантен
политех.four-quadrant multiplierчетириквадрантен умножител
политех.four-seaterчетириместен
дърв.four-side moulderчетиристранка
стр.four-spanчетириотворен
авто.four-spokeчетириспицов
политех.four-square scraperчетиристранен шабър
политех.four-stacked arrayчетириетажна антенна решетка
four-stageчетиристепенен
политех.four-stageчетиристъпален
тех.four-stepчетиристъпков
ел.four-strapчетирилентов
four-strokeчетиритактов
политех.four-stroke engineчетиритактов двигател
ел.four-tapeчетирилентов
политех.four-terminal networkчетириполюсник
жп.four-trackчетирипътен
политех.four-track tape recorderчетирипистов магнитофон
тех.four-trainчетириканален
тех.four-trainчетириредов
муз.four-voice textureчетириглас
политех.four-wayчетириходов
политех.four-wayчетиристранен
политех.four-way boxчетирипътна съединителна муфа
политех.four-way cockчетирипътен кран
политех.four-way entry palletчетирипроходна палета
тлф.four-way jackчетирипроводно гнездо
политех.four-way pieceфитинг
политех.four-way pipeфитинг
политех.four-way reinforcementарматура в четирите направления
политех.four-way tool blockчетириместен квадратен ножодържач
политех.four-way unionкръстачка
политех.four-way valveчетирипътен вентил
авто.four-wheelчетириколесен
политех.four-wheel bogieдвуосна талига
политех.four-wheel driveзадвижване на четирите колела
политех.four-wheel drive tractorтрактор с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive lorryтоварен автомобил с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
авто.four-wheeledчетириколесен
ел.four-wireчетирижилен
ел.four-wireчетирипроводен
ел.four-wireчетирипроводников
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.L-section four-terminal networkг-образен четириполюсник
политех.lattice four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.non-planar four-terminal networkнепланарен четириполюсник
политех.o-sect ion four-terminal networkо-образен четириполюсюник
политех.passsive four-terminal networkпасивен четириполюсник
кул.petit fourпетифура
политех.pi four-terminal networkп-образен четириполюсник
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.t-section four-terminal networkт-образен четириполюсник
маш.tailstock barrelпинола
рел.the four Gospelsчетвероевангелие
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.winch barrelбарабан на лебедка
добави значение или превод тук