barrel switch

  • Обща политехника
  • барабанен превключвател
199 допълнителни резултата:
политех.air-pressure switchпневматичен прекъсвач
политех.antenna earthing switchпревключвател за заземяване на антена
политех.antenna grounding switchпревключвател за заземяване на антена
политех.antenna switchантенен превключвател
политех.antenna tilt switchпревключвател на наклона на антена
политех.antenna transmit switchантенен превключвател
маш.auto-retract switchизключвател за отвеждане на работния орган в изходно положвние
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.back-connected switchпрекъсвач на заден монтаж
рад.bandwidth switchпревключвател на лентата на пропускане
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.battery switchбатериен комутатор
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.box switchзакрит прекъсвач
политех.branch switchпрекъсвач на отклонения
политех.branch switchгрупов прекъсвач
политех.breakdown switchавариен прекъсвач
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.button switchбутонен превключвател
изч.byte switchбайтов превключвател
политех.cabinet switchпрекъсвач с обвивка
политех.call switchразпределителен ключ за повиквания
политех.cam-operated switchгърбичен прекъсвач
политех.carbon-break switchпрекъсвач с въгленови контакти
мин.casing barrelядкова тръба
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
рад.change-tune switchпревключвател на вълнов обхват
политех.chopper switchножов прекъсвач
политех.commutation switchкомутаторен превключвател
политех.contactor switchконтактор
политех.control switchпрекъсвач на верига за управление
тлф.controlled switchтърсач без серийно търсене
тлф.crossbar switchмногократен координатен съединител
политех.crossbar switch systemмултипроцесорна система с комутираща матрица
политех.cut-off switchпрекъсвач
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.dead-front switchбезопасен прекъсвач
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.diode switchдиоден превключвател
политех.disconnecting switchразединител
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-break switchпрекъсвач с двойно прекъсване
жп.double-curve switchдвойнодъгова стрелка
политех.earthed switchпрекъсвач със заземени неподвижни части
политех.earthing switchзаземяващ прекъсвач
жп.electric switch lockелектрическа стрелкова заключалка
политех.electromagnetic switchелектромагнитен прекъсвач
политех.electron switchелектронен комутатор
политех.electronic switchелектронен комутатор
политех.electropneumatic switchелектропневматичен прекъсвач
политех.emergency switchавариен прекъсвач
жп.entrance switchвходна стрелка
тлф.finder switchтърсач на повиквания
политех.fixture switchключ за осветителни уреди
политех.float switchпоплавъчен прекъсвач
политех.floor-switchкрачен контакт
политех.flush switchпрекъсвач за скрита инсталация
жп.flying switchпреносима стрелка
политех.four-barrelчетирицевен
ел.gang switchгалетен превключвател
политех.gang switchдвоен прекъсвач
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.grounding switchзаземяващ прекъсвач
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hand switchръчен прекъсвач
тлф.homing-type switchтърсач с изходно положение
политех.ignition switchвключвател на запалване
instrument switchпревключвател на измервателен уред
жп.interlocked switchцентрализирана стрелка
политех.interlocked switchпрекъсвач с блокировка
политех.ironclad switch'брониран' прекъсвач
ел.knife switchлостов прекъсвач
политех.limit switchкраен изключбател
политех.limit switchограничител
политех.liquid-level switchпоплавъчен прекъсвач
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.magnetic switchмагнитен превключвател
политех.main switchглавен прекъсвач
политех.make switchразединител
политех.master switchключ
политех.master switchглавен прекъсвач
политех.mercury switchживачен прекъсвач
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.mode-select switchпревключвател за избиране режима на работа
политех.multi-mode switchмногорежимен превключвател
политех.multiple switchсложен превключвател
политех.multiple switchтелефонен ключ
политех.multipoint switchмногопътен прекъсвач
ел.multiwafer switchгалетен
политех.multiway switchмногопътен прекъсвач
политех.oil switchмаслен прекъсвач
ел.on-off switchключ
политех.on-off switchдвупозиционен прекъсвач
тлф.one-switch connectionпроста транзитна връзка
тлф.one-switch connexionпроста транзитна връзка
политех.one-way switchпрекъсвач на една верига
политех.optical switchоптрон
политех.overtravel switchкраен изключвател
политех.overtravellimit switchкраен изключвател
ел.packet-type-switchпакетник
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.plug switchщепселен прекъсвач
политех.pneumatically operated switchпрекъсвач с пневматично задвижване
жп.point switchстрелка
политех.pole-changing switchполюсен превключвател
политех.position switchпозиционен прекъсвач
политех.power limit switchкраен прекъсвач в силова верига
политех.proximity switchпрекъсвач, задействащ се при приближаване
разг.pull cord switchмързеливче
разг.pull switchмързеливче
разг.pull-cord switchмързеливче
политех.pulse switchимпулсен превключвател
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.push-button switchбутонен прекъсвач
рад.q-switch absorptionпоглъщане от модулатора на доброкачественост
политех.quick-break switchбързодействуващ прекъсвач
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.range-changing switchпревключвател на обхвати
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
тлф.relay switchрелеен избирател
политех.relay switchизключващо реле
политех.relay switchрелеен прекъсвач
политех.reversing switchреверсивен превключвател
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
тлф.rotary switchвъртящ се избирач
политех.rotary switchвъртящ се прекъсвач
ел.rotary wafer switchгалетен
жп.safety switchбезопасна стрелка
политех.safety switchавариен прекъсвач
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
ел.section switchсекционник
ел.sectional switchсекционник
ел.sectionalising switchсекционник
ел.sectionalizing switchсекционник
политех.sensor switchсензорен превключвател
тлф.sequence switchтокоразпределител
ел.short-circuiting switchокъсител
ел.short-circuiting switchкъсосъединител
политех.shut-down switchпрекъсвач
политех.single-pole switchеднополюсен прекъсвач
политех.single-way switchеднопътен прекъсвач
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.solenoid switchмагнитен прекъсвач
политех.star-delta switchпревключвател звезда-триъгълник
политех.starter switchпусков ключ
политех.static switchбезконтактен превключвател
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
тлф.step switchстъпков избирач
тлф.step-by-step switchстъпков избирач
политех.stop switchвключвател на стоп-сигнал
политех.stop-signal switchвключвател на стоп-сигнал
политех.stoplight switchвключвател на стоп-сигнал
switchфалшива плитка, изкуствен кичур
добави значение или превод тук