barrel roll

  • Архитектура
  • извивка
199 допълнителни резултата:
орг.active rollсписъчен състав на работници
политех.actuating rollнаправляваща ролка
политех.applicator rollваляк за нанасяне
политех.apron rollролка, която носи лентата на транспортьор
политех.backing rollводещ валец
политех.backing rollподдържаща ролка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bending rollогъващ валец
политех.billet rollвалец за грубо валцоване
политех.billet rollблуминг
политех.bloom rollблуминг
политех.bloom rollвалец за грубо валцоване
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
кул.bread rollземелка
политех.bridle rollопъваща ролка
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.burnishing rollполировъчен валец
политех.calender rollкаландров валец
политех.cam rollгърбична ролка
политех.carrier rollводеща ролка
мин.casing barrelядкова тръба
политех.chilled rollохлаждащ валец
политех.clamp rollпритискащ валец
политех.cogging rollсбиващ валец
политех.cogging-down rollсбиващ валец
политех.cold rollстуденовалцован
политех.control rollводещ валец
политех.corrugated rollрифелован валец
кул.crescent rollкроасан
политех.crusher rollвалец на валцова трошачка
политех.crushing rollвалец на валцова трошачка
политех.dancer rollсвободна ролка
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.dip rollпотопен вал
политех.doctor rollдозиращ валяк
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drying rollсушилен валец
политех.dummy rollпредавателна ролка
политех.edging rollвертикален валец
политех.feed rollподаващ валец
политех.feeding roll tableподавателен ролганг
политех.finishing rollвалец за окончателно валцоване
политех.fluted rollрифелован валец
политех.four-barrelчетирицевен
хран.French rollбагета
политех.friction rollфрикционен цилиндър
политех.furnish rollпотопен вал
политех.gap rollковашки валец
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.grain rollнезакален валец за грубо и междинно валцоване
политех.gravity roll carrierгравитационен ролков транспортьор
политех.gravity roll carrierролванг
политех.grinding rollмелещ валец
политех.grooved rollкалибриран валец
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
леяр.hinged roll-over machineформовъчна машина с обръщаща се маса
политех.hot rollгорещовалцован
политех.hot-roll annealingотгряване след горещо валцоване
политех.jack rollрудан
политех.killing rollизправяща ролка
политех.kiss-roll coatingнанасяне на покритие чрез валци
политех.knurled rollназъбен валец
политех.lifting rollподемна ролка
политех.live rollзадвижвана ролка
политех.live-roll tableзадвижван ролганг
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.mixing rollсмесителен валец
политех.nip rollопорен валец на машина за валцоване
политех.overhanging rollконзолен валец
политех.pick-up rollпотопен вал
политех.pipe rollролкова опора на тръбопровод
политех.pipe roll standролкова опора за тръбопровод
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.plate rollвалец за изправяне на листов материал
политех.plate-bending rollвалец за огъване на листов материал
политех.profiling rollпрофилен валец
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.ragged rollназъбен валец
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
rollнепрекъснато биене на барабан
rollвъзвишения, вълнообразни очертания
rollвъртя (очи), въртя се (за очи), блещя се
rollклатушкане, (бордово) клатене, наклоняване
rollвълнувам се, нося големи бавни вълни (за море), простирам се (вълнообразно)
rollклатя (се), клатушкам (се), люшкам (се)
rollтъркаляне, олюляваща се походка
rollкифла, малка франзела, руло
rollрулон
rollеча, ехтя, тътна, гърмя, бия бързо/непрестанно (за барабан, барабан), нося се, разнасям се (за звук)
rollтъркалям (се), (из) търкулвам (се), (се), овалвам (се)
rollек, ехтене, тътен, тътнеж
rollтека (за река, време), влача (водите си-за река), нося се бавно, влача се (за облаци)
rollсписък, регистър, летопис, каталог
ист.rollсвиря арпежи
геол.rollнамаляване мощността на пласт
фон.rollпроизнасям с вибрация
арх.rollспирала на йонийска колона
арх.rollизвивка
ав.rollпревъртане през крило
тех.rollбарабан, ролка, валяк
мет.rollвалцовам
кораб.rollкрен
мин.rollповдигане на долнището
политех.rollвалец
политех.rollтъркалям, навивам на руло, балирам, трамбовам с валяк
rollсвитък, руло (и фризура), ролка, топ (плат и пр.), вълмо, топчица (масло и пр.)
rollкарам/бутам на колела, движа се, пътувам (с кола и пр.), трополя (за кола)
rollподвит край (на яка и пр.)
rollцилиндрична кутия (за документи и пр.)
rollточа (се), разточвам (се), източвам (тесто и пр.)
rollвъртя (се), навивам (се), завивам (се), увивам (се), свивам (се), запрятам (ръкави и пр.)
кауч.rollвалцована заготовка
стр.rollизравнявам, разпростирам
стр.rollвалирам
мет.roll breakerвалцова трошачка
политех.roll change gearсменни зъбни колела от механизъм за обхождане
политех.roll coaterмашина за нанасяне на покритие с валци
политех.roll coatingнанасяне на покритие чрез валци
политех.roll compactingпресоване
политех.roll coneобтъркалващ конус
мет.roll crusherвалцова трошачка
политех.roll filmфилмова лента на ролка
политех.roll forgingвалцоване
политех.roll formingобработване на листов материал на ролкова листоогъваща машина
политех.roll grinderмашина за шлифоване на валци
политех.roll housingкорпус на валцова машина
политех.roll inподгъвам
политех.roll inзавалцовам, запресовам, вдълбабам чрез пресоване
политех.roll latheструг за обработване на валци
политех.roll mandrelдорник за валцоване на тръби
политех.roll millвалцова мелница
политех.roll nipмеждина между валци
политех.roll onвалцован
политех.roll onнасечен, отпечатан
трансп.roll on-roll off roll-trailerро-ро
политех.roll openingмеждувалцово разстояние
политех.roll outразплесквам
политех.roll outразвалцовам
мет.roll overпреобръщам форма
политех.roll scaleвалцовъчен угар
политех.roll settingразстояние между валци
политех.roll squeezerсбиващи валци
кораб.roll stabilizationнапречна стабилизация
политех.roll standработна клетка на валцовъчен стан
политех.roll stockлентов материал навит на руло
политех.roll straightenerвалцова машина за изправяне
политех.roll straightenerвалци за изправяне
политех.roll tableролков транспортьор
политех.roll tableролганг
политех.roll threadingвалцоване на резба
политех.roll trailerтранспортна платформа-ремарке
политех.roll trainролганг
политех.roll upзавивам
политех.roll upнавивам, усуквам, навивам на руло
политех.roll weldingзаваряване чрез валцоване
политех.roll-bending machineлистоогъваща машина
добави значение или превод тук