barrel shell

  • Обща политехника
  • цилиндрична част на барабан
171 допълнителни резултата:
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.cartridge shellгилза на патрон
мин.casing barrelядкова тръба
политех.casing shellстена на кожух
политех.charge shellнатоварена обвивка
политех.charge shellокръжаващ слой от електрични товари
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
ел.commutator shellколекторна втулка
политех.completed shellзапълнена обвивка
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.coordination shellкоординационна сфера
политех.cup shellизтеглено цилиндрично изделие
политех.cylindrical shellцилиндрична черупка
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
политех.drill shellучебен снаряд
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.dummy shellучебен снаряд
политех.electron shellелектронна оббивка
политех.expansion shellразширяващо се заклинващо устройство
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
политех.extraction shellекстракционна гилза
политех.filled shellзапълнен слой
политех.four-barrelчетирицевен
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.ideal shellидеална черупка
политех.illuminating shellосветителен снаряд
incendiary shellзапалителен снаряд
политех.inner electron shellвътрешен електронен слой
политех.inner-shell electronелектрон от вътрешните обвивки
ел.insulator shellпола на изолатор
политех.k-shell x-raysрентгеново к-излъчване
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.m-shell x-raysрентгеново м-излъчване
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.mine shellфугасен снаряд
политех.neutron shellнеутронен слой
политех.nuclear shellядрен слой
политех.nuclear-shell theoryтеория на ядрените обвивки
политех.open-shell configurationконфигурация с отворена обвивка
политех.outer electron shellвъншен електронен слой
политех.outer shellвъншен слой
политех.outer-shell electronелектрон от външната обвивка
политех.percussion shellснаряд с ударно действие
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.pressure shellкорпус, работещ под налягане
политех.protective shellобшивка
политех.protective shellпредпазен кожух
политех.proton shellпротонен слой
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.pump shellкожух на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.segment shellсегментен снаряд
shellизваждам от черупка/раковина
shellраковина
shellчерупчест
shellвъншна обвивка, черупка
shellбеля, обелвам
физ.shellобвивка
тех.shellобечайка
мет.shellкожух
леяр.shellчерупкова леярска форма
мин.shellзащитна рудна пачка при изземване на целик
политех.shellвъншен слой, покритие
политех.shellкожух, обшивка, корпус
бот.shellчерупков
зоол.shellпанцир
воен.shellгилза
воен.shellобстрелвам, хвърлям експлозиви
софт.shellшел
политех.shell archчерупков свод
политех.shell boltщанга с разпорна глава
политех.shell castingлеене в черупкови форми
политех.shell coreлеярско сърце
политех.shell drillцилиндричен дорников зенкер
политех.shell flourчерупково брашно
политех.shell hardeningцементация
мет.shell mouldчерупкова форма
леяр.shell mouldingизработване на черупкови форми
ядр.shell numberномер на обвивката
стр.shell of pileзащитна черупка на пилот
политех.shell of rotationротационна черупка
ядр.shell perturbationпертурбация на обвивка
политех.shell reamerдорников райбер
политех.shell reamer arborдорник за машинен райбер
тех.shell ringобечайка
политех.shell roofпокрив черупка
политех.shell socketпреходна втулка
политех.shell stillцилиндричен дестилационен съд
политех.shell structureстроеж на обвивка
политех.shell structureчерупкова конструкция
shell-and-tubeкожухотръбен
зоол.shell-lessбезчерупков
политех.shell-mould castingлеене в черупкови форми
политех.shell-proofброниран
политех.shell-type hobдорникова червячна фреза
политех.shell-type motorелектродвигател затворен тип
политех.shell-type reactorкорпусен реактор
политех.shell-type transformerброниран трансформатор
политех.shrapnel shellшрапнелен снаряд
мин.sinking barrelпроходческа кофа
хим.solvation shellсолватационна сфера
политех.spherical shellсферична черупка
политех.star shellосветителен снаряд
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.straight-down shellбезфланцово изтеглен съд
маш.tailstock barrelпинола
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.tracer shellтрасиоаш снаряд
воен.tracer shellтрасиращ снаряд
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.twin-shellс двойна стена
политех.twin-shellдвукорпусен
политех.winch barrelбарабан на лебедка
политех.yellow shellзапалителен снаряд
добави значение или превод тук