pump barrel

  • Обща политехника
  • цилиндър на помпа
199 допълнителни резултата:
политех.accelerating pumpускорителна помпа
политех.acceleration pumpускорителна помпа
политех.air pumpбутален компресор
политех.aspiring pumpсмукателна помпа
авто.autoconcrete pumpавтобетонпомпа
политех.axial pumpаксиална помпа
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.bore-hole pumpпомпа за сондажни работи
политех.boring pumpсондажна помпа
мин.bull pumpщангова помпа
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
кораб.burr pumpтрюмна помпа
мин.casing barrelядкова тръба
политех.centrifugal pumpцентробежна помпа
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
тех.cera pumpцера помпа
политех.chain pumpверижна черпакова помпа
политех.charge pumpнагнетателна помпа
политех.charge pumpзахранваща помпа
политех.charging pumpзахранваща помпа
политех.charging pumpнагнетателна помпа
политех.circulating pumpциркулационна помпа
политех.circulation pumpциркулационна помпа
политех.circulator pumpциркулационна помпа
политех.compression pumpкомпресор
политех.compression pumpнагнетателна помпа
политех.concrete pumpбетонна помпа
стр.concrete pumpбетонпомпа
политех.condensate pumpпомпа за кондензат
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.coolant pumpпомпа за охладителна система
политех.deep-well pumpдълбочинна помпа
политех.deep-well pumpпотопяема помпа
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.delivery pumpнагнетателна помпа
политех.diaphragm pumpдиафрагмена помпа
политех.differential pumpдиференциална помпа
политех.diffusion pumpдифузионна помпа
политех.displacement pumpнагнетателна помпа
политех.displacement pumpобемна помпа
политех.donkey pumpспомагателна помпа
политех.dosing pumpдозираща помпа
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-acting pumpдвойнодействуваща помпа
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-suction pumpпомпа с двустранно смукване
политех.drag-flow pumpпомпа, създаваща увлечен поток
политех.drainage pumpдренажна помпа
политех.dredge pumpземесмукачка
политех.drowned pumpпотопяема помпа
политех.eccentric pumpексцентрикова помпа
политех.eccentric-driven pumpексцентрикова помпа
политех.ejector pumpежектор
политех.ejector pumpструйна помпа
тех.electric suction pumpелектроаспиратор
политех.electromagnetic pumpелектромагнитна помпа
политех.emergency pumpрезервна помпа
политех.end-suction pumpпомпа с едностранно смукване
политех.excavating pumpземесмукачка
политех.extraction pumpизсмукваща помпа
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feeding pumpзахранваща помпа
политех.fire pumpпожарна помпа
политех.force pumpнагнетателна помпа
политех.four-barrelчетирицевен
политех.fuel pumpгоривна помпа
политех.fuel-injection pumpпомпа за впръскване на гориво
политех.fuel-pump diaphragmмембрана на горивна помпа
политех.gas-compression pumpгазов компресор
политех.gear pumpзъбна помпа
политех.gear-type pumpзъбна помпа
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.grease pumpпреса за гресиране
политех.grease pumpтекалемит
политех.grout pumpпомпа за циментиране
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hand pumpръчна помпа
тех.heat pumpтермопомпа
тех.heat pumpтермопомпен
политех.high-lift pumpсвисоконапорна помпа
тех.hydraulic pumpхидропомпа
политех.immersible pumpпотопяема помпа
политех.impeller pumpцентробежна помпа
мед. тех.infusion pumpинфузомат
политех.injection pumpинжекторна помпа
политех.jerk pumpпулсационна помпа
политех.jet pumpструйна помпа
политех.jet pumpежектор
политех.leakproof pumpхерметична помпа
политех.lift pumpсмукателна помпа
политех.lifting pumpсмукателна помпа
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
авто.lorry-mounted concrete pumpавтобетонпомпа
политех.low-lift pumpнисконапорна помпа
политех.lubrication pumpмаслена помпа
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.medium-lift pumpпомпа за средно налягане
политех.membrane pumpмембранна помпа
политех.mercury air pumpживачна въздушна помпа
политех.metering pumpдозираща помпа
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.molecular pumpмолекулярна помпа
политех.motor pumpелектропомпа
политех.motor-driven pumpелектропомпа
политех.mud pumpпомпа за тиня
политех.multicellular pumpмногокамерна помпа
политех.multistage pumpмногостъпална помпа
политех.oil pumpпомпа за нефт
политех.oil pumpмаслена помпа
политех.oil pump gearколело на зъбна маслена помпа
политех.oil-pump screenмрежест филтър на маслена помпа
политех.peristaltic pumpперисталтична помпа
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.piston pumpбутална помпа
политех.plunger pumpплунжерна помпа
политех.plunger-type pumpплунжерна помпа
политех.pneumatic pumpвъздушна помпа
политех.pressure pumpнагнетателна помпа
политех.priming pumpпускова помпа
политех.propeller pumpвитлова помпа
политех.propeller-type pumpвитлова помпа
политех.proportioning pumpдозираща помпа
политех.pulp pumpпомпа за гъсти течности
политех.pulsating pumpпулсационна помпа
pumpмъжка (бална) лачена обувка
pumpпомпам
pumpпомпа
pumpизтощавам, карам да се задъха
pumpобувка за тенис/балет без връзки
pumpпомпане
pumpсърце
тех.pumpпрепомпвам
pumpдамска. обувка деколте
pumpразтърсвам енергично (напр. ръка при ръкуване)
тех.pump additionallyдопомпвам
политех.pump basketфилтър на помпа
политех.pump capacityдебит на помпа
политех.pump chamberнагнетателна камера на помпа
политех.pump chamberцилиндър на помпа
мин.pump compartmentводоотливно отделение
политех.pump compartmentпомпено отделение
политех.pump concreteбетонна смес, която се подава с помпа
политех.pump coolingпринудително охлаждане с помпа
политех.pump cupманшетно уплътнение за помпа
политех.pump cylinderцилиндър на помпен елемент
политех.pump deliveryдебит на помпа
политех.pump dischargeдебит на помпа
политех.pump dischargeнагнетателен щуцер на помпа
политех.pump dredgeземесмукачна помпа
политех.pump dutyдебит на помпа
политех.pump feed systemпомпена уредба за подаване на гориво
политех.pump feedingподаване с помпа
политех.pump houseпомпена станция
политех.pump liftход на бутало на помпа
политех.pump mainнапорен тръбопровод
политех.pump outизпомпвам
добави значение или превод тук