rolling barrel

  • Обща политехника
  • въртящ се барабан за почистване на детайли
144 допълнителни резултата:
политех.back rollingповторно валиране
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
кино.camera rollingнакланяне на камера
мин.casing barrelядкова тръба
текст.cloth rolling machineмашина за навиване на руло
политех.cold rollingвалцоване в студено състояние
стр.compact by rollingвалирам
стр.compacting by rollingвалиране
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.flat-rolling dieплоска валцоваща плашка
политех.four-barrelчетирицевен
политех.four-high rolling millчетиривалцова машина
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gravity-rolling conveyorгравитационен транспортьор
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hot rollingвалцоване в горещо състояние
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.plug rollingвалцоване върху калибър
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.robot wrist rollingвъртене китката на робот около надлъжна ос
политех.roll-trailer rollingоткриита транспортна платформа, снабдена само със задни колела
rollingтъркулване
rollingхълмист
rollingовалване
геол.rollingвълнист валиране
тех.rollingтъркаляне
кораб.rollingкрен
политех.rollingтрамбоване с валяк, валцоване, търкаляне, въртене, навиване на руло
стр.rollingвалиране
политех.rolling balanceаеродинамична везна за измерване моментите на крена
политех.rolling bearingтъркалчщ лагер
политех.rolling bearingролков транспортьор
авто.rolling chassisходова част
политех.rolling circleцентроида
политех.rolling circleосновна окръжност
геол.rolling countryхълмиста местност
политех.rolling crackпукнатина, образувана при валцоване
политех.rolling cutterролка за оправяне на абразивни инструменти
политех.rolling distanceдължина на пробег
rolling downтъркулване
политех.rolling frictionтриене при валцоване
политех.rolling frictionтриене при търкаляне
политех.rolling from the molten conditionвалцоване на метал в разтопено състояние
политех.rolling from the molten conditionбезслитъково валцоване
политех.rolling gateцилиндричен затвор
геол.rolling groundнеравно долнище
политех.rolling instabilityнапречна неустойчивост
политех.rolling landхълмиста местност
политех.rolling millвалцовъчна машина
политех.rolling millвалцовъчен агрегат, валцовъчен цех
кораб.rolling motionнаклоняване
политех.rolling motionтъркаляне
политех.rolling movementтъркалящо движение
политех.rolling of earthworkвалиране на земната основа на път
политех.rolling of locomotiveнапречно клатене на локомотив
мет.rolling overпреобръщане на форма
политех.rolling pressкаландър
политех.rolling pressковашка валцмашина
политех.rolling resistanceсъпротивление при търкаляне
политех.rolling scaffoldлюлково скеле
политех.rolling scheduleтехнологичен процес на валцоване
политех.rolling stockподвижен състав
политех.rolling surfaceповърхност на търкаляне
политех.rolling tableмаса на ролки
политех.rolling-contact bearingтъркалящ лагер
политех.rolling-drum gateцилиндричен затвор
политех.rolling-in toolвалцовач
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.sandwich rollingедновременно валцоване на метали
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.screw-thread rolling machineрезбовалцовъчна машина
политех.sheet rollingвалцоване на листове
политех.sheet-rolling millлистовалцовъчен агрегат
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.small-section rolling millвалцовъчна машина за леки профили
политех.small-section rolling millдребносортов стан
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
маш.tailstock barrelпинола
политех.temper rollingстудено валцоване на листов материал със сбиване до 5%
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.thread rollingвалцоване на резба
политех.thread-rolling dieрезбонакатна глава
политех.thread-rolling machineмашина за валцоване на резба
политех.thread-rolling screwсамовалцоващ винт
политех.tube rollingвалцоване на тръби
политех.tube rolling millмашина за валцоване на тръби
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.twin-rolling millдвувалцова машина
политех.tyre-rolling millбандажна валцовъчна машина
политех.universal rollingвалцоване на универсална валцовъчна машина
политех.universal rolling millуниверсален валцов агрегат
политех.velocity of rollingскорост на търкаляне
политех.winch barrelбарабан на лебедка
добави значение или превод тук