barrel roller

  • Обща политехника
  • бъчвообразна ролка
199 допълнителни резултата:
текст.back rest rollerповлекателно кроено
политех.back rollerотклоняваща ролка
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bearing rollerподдържаша ролка
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.brush rollerчетков валяк
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
текст.burr-crusher rollerваляк за натрошабане на бутрака
политех.cam rollerгърбична ролка
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-folower rollerролка на гърбичен повдигач
политех.carrying rollerносеща ролка
мин.casing barrelядкова тръба
политех.chain rollerролка на ролкова верига
текст.cloth rollerплатнено кроено
политех.coating rollerваляк за нанасяне на покритие
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
политех.copying rollerкопирна ролка
политех.crushing rollerролка за оправяне на щлифовъчни кръгове
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.deflecting rollerотклоняваща ролка
политех.discharging rollerотвеждаща ролка
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drawing-in rollerприемна ролка
политех.drawing-off rollerотвеждаща ролка
политех.end rollerкрайна ролка
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.fence rollerролки на направляващата планка
политех.flat rollerцилиндрична ролка
политех.flexible rollerгъвкав вал
политех.flexible-roller bearingлагер с винтови ролки
политех.fluted rollerназъбена ролка
политех.folding rollerфалцоващ валец
политех.four-barrelчетирицевен
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.friction rollerфрикционна ролка
политех.gelatin-coated rollerжелатинов валяк
политех.gelatin-coated rollerполиер
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.grip rollerзахващаща ролка
политех.grooved rollerролка с околовръстен канал
политех.guide rollerнаправляваща ролка
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.idle rollerсвободно въртяща се ролка
политех.impression rollerпечатарски цилиндър
политех.jockey rollerопъваща ролка
политех.jockey rollerнаправляваща ремъчна шайба
ент.leaf-roller mothлистозавивачка
политех.live-roller bedзадвижван ролганг
политех.live-roller bedролков транспортьор
политех.live-roller conveyorзадвижван ролганг
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.loose rollerсвободно въртяща се ролка
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
политех.needle rollerиглена ролка
политех.needle-roller bearingиглен лагер
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.pressure rollerпритискаща ролка
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.retaining rollerзастопоряващ валец
политех.ribbed rollerнакатена ролка
политех.ribbed rollerоребрена ролка
политех.road rollerпътен валяк
мин.rock-roller bitролково сондажно длето
rollerдълга вълна
rollerвид канарче
rollerдълъг навит бинт (и ROLLER bandage)
rollerваляк, въртящ се цилиндър, ролка, вал
rollerролка (за коса)
rollerвалцовчик
rollerжълтоклюна чавка/гарга (Coracia garrulis)
кораб.rollerролка
кораб.rollerроулс
политех.rollerвалцовчик, валяк, барабан, цилиндър
политех.rollerролков
политех.roller actuatorролков прекъсвач
политех.roller back restнеподвижен ролков люнет
политех.roller bearingролков лагер
тех.roller blindролетен
политех.roller blindролетка
геол.roller boringсондиране с ролково длето
политех.roller brushчетков валяк
политех.roller cageсепаратор на ролков лагер
политех.roller chainролкова верига
roller coasterувеселително влакче
политех.roller coatingнанасяне на покритие чрез валци
политех.roller contactролков контакт
мет.roller conveyerконвейерен ролганг
политех.roller conveyorтранспортьор
политех.roller conveyorролганг
политех.roller faceповърхнина на търкаляне
политех.roller fadingколебание на нивото на сигнал при люлеене
политех.roller feedвалцово подаване
политех.roller feed circular sawциркуляр с подвижна маса
политех.roller flatteningизправяне на листов материал с валци
политех.roller holderсепаратор на ролков лагер
политех.roller jawрезбонакатна плашка
политех.roller levellerмашина за изправяне на ламарини
политех.roller millвалцова мелница
политех.roller pathролков път
политех.roller raceканал в пръстен на ролков лагер
политех.roller saddleролкова опора
сп.roller skaterролерист
политех.roller slideшейна на ролки
политех.roller slideролкови направляващи
политех.roller spot weldточков непрекъснат заваръчен шев
политех.roller spot weldingточково електросъпротивително заваряване с ролкови електроди
политех.roller stayролков люнет
политех.roller step bearingаксиален ролков лагер
политех.roller straighteningизправяне между валци
политех.roller supportролкова опора
политех.roller tableролкова маса
политех.roller tableролганг
политех.roller thrust bearingаксиален ролков лагер
политех.roller-chain sprocket hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.roller-leaf actuatorпластинково-ролков прекъсвач
политех.roller-lever actuatorлостово-ролков прекъсвач
политех.roller-type stayролков люнет
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.running rollerнаправляваща ролка
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.shifting rollerролка за преместване на тежки предмети
политех.single-roller chainедноролкова верига
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.skew roller tableдиагонален ролганг
политех.smooth rollerгладка ролка
жп.solid roller wheelбезбандажно колело
политех.spherical roller bearingлагер с бъчвообразни ролки
политех.spherical roller bearingсамонагаждащ се ролков лагер
политех.spreader rollerваляк за размазване
политех.squeezing rollerизстискващ валяк
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.supporting rollerмеждинна ролка
маш.tailstock barrelпинола
политех.tandem rollerдвубарабанен пътен валяк
политех.tappet rollerролка на повдигач
политех.tappet rollerопорна ролка
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.travelling rollerходово колело
политех.triple-roller chainтриролкова верига
политех.trough rollerулейобразна ролкова опора
политех.trundle roller palletролкова палета
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
стр.vibration rollerвиброваляк
политех.winch barrelбарабан на лебедка
добави значение или превод тук