barrel-shaped-head rivet

  • Обща политехника
  • нит с лещовидна глава
199 допълнителни резултата:
политех.adjusting headглава за регулиране
мин.air headвентилационна галерия
политех.air-floating headплаваща глава
политех.antenna headглава на антена
apple-shapedябълковиден
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
политех.arrow-shaped knobкопче-стрелка
политех.available headсобствен работен напор
политех.available headполезен напор
awl-shapedшиловиден
мин.back headвадна част
политех.back headзадна стена
политех.back headзадно дъно
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
политех.bell-shapedкамбанообразен
политех.bell-shapedфуниеобразен
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.bell-shaped insulatorкамбанен изолатор
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
политех.belt rivetнит за ремъци
бот.berry-shapedягодообразен
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
политех.binding rivetвременен нит
политех.blind rivetсляп нит, поп-нит
политех.blind rivetсляп нит
политех.blind rivetпоп-нит
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiler rivetкотлярски нит
маш.boring headразстъргваща глава
bottle-shapedбутилкообразен
bow-shapedпанделковиден
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
политех.buck a rivetподдържам нит при набиване
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bull-head passплосък калибър
политех.burner headглава на горелка
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cambered headизпъкнало дъно
тех.cap-shapedкалпаковиден
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
мин.casing barrelядкова тръба
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
мин.chisel-shaped bitдлетовидна бургия
политех.close up a rivetразплесквам глава на нит
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.cone-shapedконусообразен
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
политех.cross-shapedкръстообразен
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cross-staff headпризматичен екер
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
обог.crusher headприемен отвор на трошачка
cube-shapedкубовиден
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup rivetнит с полусферична глава
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cup-shapedчашковиден
нум.cup-shapedскифатен
политех.curved headизпъкнало дъно
политех.cutter headножова глава
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
политех.dead headзахранваща глава
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
delivery headотговорник/мениджър на екип за снабдяване и обезпечаване
тех.delivery headнапор на помпа
политех.delivery-head liftнапорна височина
политех.design headпроектен напор
политех.detector headдетекторна глава
политех.diamond-shapedромбичен
политех.die headвинтонарезна глава
политех.differential headдиференциален напор
политех.dished headизпъкнало дъно
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.dividing headделителна глава
обог.division headдиафрагма
политех.dome headсферично дъно
политех.dome headпарен дом
политех.dome-shapedизпъкнал
политех.dome-shapedкуполовиден
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
мин.door headгорен напречник на вентилационна врата
политех.door headгорна греда на каса на врата
политех.door headгорнище на изработка
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-head wrenchдвоен гаечен ключ
политех.double-row rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-shear rivetдвусрезен нит
политех.drawing headизтегляща глава
политех.drill headпробивна глава
политех.drilling headпробивна глава
политех.drive a rivetпоставям нит
политех.driving headкрай за ключ
политех.drop-shapedкапковиден
политех.drum headдъно на барабан
политех.dummy rivetвременен нит
политех.dynamic headдинамичен напор
политех.e-shaped electromagnetелектромагнит с е-образна сърцевина
политех.effective headработен напор
политех.egg-shapedяйцевиден
политех.egg-shaped sewerканализационен колектор с яйцевиден профил
политех.electric fuse headелектродетонатор
политех.electronic gauge headелектронна измервателна глава
геод.elevation headхоризонт на визиране
политех.elevation headхидростатичен напор
политех.erase headизтриваща глава
политех.erasing headизтриваща глава
тех.explosion rivetпопнит
политех.explosion rivetексплозивен нит
добави значение или превод тук