boiler barrel

  • Обща политехника
  • цилиндрична част на котел
187 допълнителни резултата:
политех.atomic boilerкипящ реактор
политех.auxiliary boilerспомагателен котел
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
boilerпарен котел, казан, бойлер, самовар в баня/пералня
boilerчовек, който вари нещо
тех.boilerкотлов
тех.boilerкотлостроителен
ел.boilerбойлерен
boilerзеленчук/плод/птица и пр., подходящи за варене
ен.boilerкотлоагрегат
политех.boiler braceоснова на котел
политех.boiler breatherизменение размерите на корпуса на котел
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.boiler compartmentкотелно отделение
политех.boiler domeпарен дом на котел
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.boiler dutyмощност на котел
тех.boiler fabricationкотлостроителен
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler feederпитателна помпа към котел
политех.boiler fittingsкотелна арматура
политех.boiler flueгазоход на котел
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.boiler grateскара на котел
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiler headerколектор на котел
политех.boiler horsepowerединица за паропроизводителност на котел
политех.boiler houseкотелно помещение
политех.boiler inspectionкотлонадзор
политех.boiler ironкотелна ламарина
политех.boiler jacketкожух на котел
политех.boiler loadingнатоварване на котел
политех.boiler mountingкотелна арматура
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler outputпроизводителност на котел
политех.boiler passгазоход на котел
политех.boiler plantкотелна уредба
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boiler ratingпаропроизводителност на котел
политех.boiler rivetкотлярски нит
политех.boiler roomкотелно помещение
политех.boiler scaling hammerчук за откъртване на котлен камък
политех.boiler seatопора на котел
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiler settingмонтаж на котел
политех.boiler settingзидария на котел
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.boiler shopкотелен цех
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
политех.boiler steelкотелна стомана
политех.boiler stokingподаване на гориво в котел
политех.boiler superheaterпрегревател на парен котел
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
политех.circulation boilerциркулационен котел
политех.counterflow boilerпротивотоков котел
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
политех.cyclone-fire boilerкотел с циклонна пещ
политех.cylindrical boilerцилиндричен котел
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.discharging of boilerизпускане на водата от котел
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.donkey boilerспомагателен котел
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-combustion boilerкотел с две огнища
политех.double-cylindrical boilerдвубарабанен котел
политех.double-header boilerдвукамерен водотръбен котел
политех.down-flue boilerкотел с долно отвеждане на газовете
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
egg boilerяйцеварка
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.flue boilerпламъчнотръбен котел
политех.four-barrelчетирицевен
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.heating boilerотоплителен котел
политех.high-pressure boilerкотел с високо налягане
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.internal-furnace boilerпламъчнотръбен котел
политех.lancashire boilerланкаширски котел
политех.land-type boilerстационарен котел
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.locomotive boilerлокомотивен котел
политех.low-pressure boilerкотел с ниско налягане
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.marine boilerкорабен котел
политех.masonry of boilerзидария на котел
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.multiflue boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
политех.multitubular boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.portable boilerподвижен котел
pot-boilerхалтура
политех.pulverized-fuel fired boilerкотел за прахообразно гориво
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.return-flame boilerкотел с възвратно движение на газовете
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.secondary boilerспомагателен котел
политех.sectional boilerсекционен водотръбен котел
политех.sectional-header boilerсекционен водотръбен котел
политех.semiportable boilerлокомотивен котел
ен.single-boilerкотлоагрегат
политех.single-flow boilerправотоков котел
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.spare boilerспомагателен котел
политех.stand-by boilerспомагателен котел
политех.steam boilerпарен котел
политех.steam boiler fittingsарматура на парен котел
тех.steam boiler roomпарокотелка
политех.steam heating boilerкотел за парно отопление
steam-boilerпарен котел
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.superheater boilerкотел с паропрегревател
маш.tailstock barrelпинола
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.transportable boilerподвижен котел
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.waste-heat boilerкотел работещ отработени газове
политех.water-heater boilerкотел за водно отопление
политех.water-tube boilerводотръбен котел
политех.winch barrelбарабан на лебедка
политех.working of boilerексплоатация на котел
добави значение или превод тук