barrel of pipe

  • Обща политехника
  • тяло на тръба без съединителни части
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic pipeакустична тръба
политех.adapting pipeфитинг
политех.admission pipeвходна тръба
политех.admitting pipeзахранваща тръба
политех.air pipeвъздухопровод
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.angle pipeтръбно коляно
политех.ascending pipeщранг
политех.ascension pipeщранг
политех.bare pipeгладка тръба
политех.bare pipeтръба без резба, тръба без изолация
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bent pipeтръбно коляно
политех.bent pipeтръбна дъга
политех.bifurcated pipeУ-образно тръбно разклонение
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.bleeder pipeдребажба тръба
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.branch pipeотбивна тръба
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
политех.casing pipeобсадна тръба
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.charge pipeзахранваща тръба
политех.circulation pipeциркулационна тръба
политех.clav pipeкаменинова тръба
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
политех.collecting pipeколектор
политех.conductor pipeнаправляваща тръба
политех.connecting pipeсъединителна тръба
политех.connecting pipeщуцер
политех.conveying pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.corrugated pipeгофрирана тръба
политех.covered pipeизолирана тръба
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.delivery pipeнагнетателна тръба
политех.delivery pipe branchнагнетателен щуцер
политех.descending pipeнизходяща тръба
политех.dip pipeсифон
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.distributing pipeразпределителен тръбопровод
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
drain-pipeканализационна тръба
политех.drainage pipeдренажна тръба
политех.drainage pipeизпускателна тръба
политех.draw-off pipeотвеждаща тръба
политех.drip pipeтръба, отвеждаща кондензата от паропровод
политех.drive pipeобсадна тръба
политех.drowned pipeпотопена тръба
политех.dryseal pipe threadплътна тръбна резба
политех.earthenware pipeкаменинова тръба
политех.eduction-pipeизпускателна тръба
политех.elbow pipeтръбно коляно
политех.elbow-bend pipeтръбно коляно
политех.equalizing pipeтръба за изравняване на налягането
политех.escape pipeизпускателна тръба
exhaust pipeауспухов
политех.exhaust pipeизпускателна тръба
политех.exhaust pipeотклонителна тръба
политех.exit pipeизпускателна тръба
политех.exit pipeотклонителна тръба
политех.expanding pipeкомпенсационна тръба
политех.fall pipeпреливна тръба
политех.feed pipeзахранваща тръба
политех.feeding pipeзахранваща тръба
политех.filament-wound pipeтръба формована чрез намотаване
политех.filler pipeщуцер за пълнене
политех.finned pipeоребрена тръба
политех.fitting pipeтръбен съединител
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flanged pipeфланиова тръба
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.flooding pipeтръба за заливане
политех.flow pipeциркулационна тръба
политех.flush pipeпромивна тръба
политех.flushing pipeпромивна тръба
политех.force pipeнагнетателна тръба
политех.forcing pipeнагнетателна тръба
политех.four-barrelчетирицевен
политех.four-way pipeфитинг
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.funneled pipeтръба с разширен край
политех.gas-pipe tongsклещи за газови тръби
политех.gilled pipeоребрена тръба
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
сп.half-pipeхалфпайп
политех.heavy-wall pipeдебелостенна тръба
тех.hose pipeшланг
политех.hose pipeръкав
политех.hose pipeмаркуч
hydraulic pipeтръба за течност под високо налягане
политех.immersed pipeпотопена тръба
induction pipeвходна тръба
induction pipeзахранваща тръба
политех.intrusion pipeтръба за инжектиране
политех.jet pipeинжекционна тръба
политех.jet pipeдюза на песъкоструен апарат, реактивна дюза, струйник, мундщук, накрайник
политех.lead pipeтръба за електрически проводници
политех.lengthening pipeудължителна тръба
политех.levelling pipeсъединителна изравнителна тръба
опт.light pipeсветловод
театр.light pipeсофит
политех.line pipeтръбопровод
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.lobster-back pipeтръбно колело от заварени помежду си тръбни сегменти
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.main pipeглавен тръбопровод
политех.main pipeмагистрална тръба
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.offset pipeотбивна тръба
тех.oil pipeмаслопровод
политех.oil pipeтръба за мазане
политех.open pipeотворена тръба
политех.outlet pipeизпускателна тръба
политех.overflow pipeпреливна тръба
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
кораб.pipeклюз
политех.pipeтръбопровод, всмукнатина
политех.pipeтранспортирам по тръбопровод
политех.pipeобразувам всмукнатина
политех.pipeтръба
муз.pipeсвирел
политех.pipe adapterпреходна редукционна тръбна муфа
политех.pipe adaptorпреходна редукционна тръбна муфа
политех.pipe angleтръбно коляно
политех.pipe aqueductакведукт
политех.pipe arrangementтръбопровод
политех.pipe bendтръбно коляно
политех.pipe bendтръбна дъга
политех.pipe benderпреса за огъване на тръби
политех.pipe branchщуцер
политех.pipe bridgeскоби за окачаване на тръбопровод
хидр.pipe canalдюкер
политех.pipe capacityпропускателна способност на тръбопровод
политех.pipe carrierскоба за окачване на тръби
геол.pipe casingобсадна тръба
политех.pipe clayмека бяла глина
политех.pipe clipскоба за свързване на тръби
политех.pipe closerтапа за тръби
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.pipe columnтръбна колона
политех.pipe conduitтръбопровод
политех.pipe conduitтръба
политех.pipe connectionщуцер за съединяване на тръби, муфа
политех.pipe connectionсъединителен тръбопровод
политех.pipe connexionсъединителен тръбопровод
политех.pipe connexionщуцер за съединяване на тръби, муфа
добави значение или превод тук