piston barrel

  • Обща политехника
  • тяло на барабан
159 допълнителни резултата:
политех.air pistonбутало на пневматичен цилиндър
политех.autothermic pistonбутало с вложки за ограничаване на деформацията при загряване
политех.baffled pistonбутало с издатък
политех.balance pistonуравновесяващо бутало
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultцилиндричен свод
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.box pistonтръбовидно бутало
политех.brake pistonбутало на спирачен цилиндър
политех.buffer pistonбуферно бутало
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
политех.compensating pistonизравнително бутало
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
политех.damping pistonамортизиращо бутало
политех.dash-pot pistonамортисьор
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.deflector pistonбутало с издатък
политех.disk pistonдисково бутало
политех.disk pistonбутало с малка височина
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-diameter pistonдиференциално бутало
политех.double-pistonдвувутален
мин.drill piston bareпрът на бутало
политех.dummy pistonуравновесяващо бутало
политех.flat pistonдисково бутало
политех.flat-headed pistonбутало с плоско чело
политех.flat-top pistonбутало с плоско чело
политех.floating pistonплаващо бутало
политех.four-barrelчетирицевен
политех.free-piston engineдвигател със свободно бутало
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.governor piston valveрегулиращ шибър
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hoilow pistonтръбовидно бутало
политех.hoilow-cast pistonтръбовидно бутало
политех.labyrinth pistonбутало с лабиринтно уплътнение
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.loose-lifting pistonбутало с голяма хлабина
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
политех.multiple-stepped pistonмногостъпално бутало
политех.oil-piston ringмаслен бутален пръстен
политех.open pistonотворено бутало
политех.percussion pistonударно бутало
pistonподвижна клапа на корнет-а-пистон
тех.pistonбутало
политех.piston actionбутално действие
политех.piston attenuatorбутален затихвател
политех.piston bodyнаправляваща част на бутало
двиг.piston bottomнаправляваща част на бутало
политех.piston clearanceхлабина между бутало и цилиндър
политех.piston compressorбутален компресор
политех.piston crownчело на бутало
политех.piston cupцилиндрична пола на бутало
политех.piston displacementработен обем на цилиндър
политех.piston driveбутално задвижване
политех.piston driverбутален прът
политех.piston engineбутален двигател
политех.piston faceработна повърхнина на бутало
политех.piston forceсила на натиск върху бутало
политех.piston guideводач на бутален прът
политех.piston headглава на бутало
политех.piston pinбутален болт
политех.piston playхлабина между бутало и стена на цилиндър
политех.piston pressure gaugeбутален манометър
политех.piston pumpбутална помпа
политех.piston ringбутален пръстен
политех.piston ring grooveканал за бутален пръстен
политех.piston rodбутален прът
политех.piston rod guideводач на бутален прът
политех.piston skirtпола на бутало
политех.piston slide valveцилиндричен шибър
политех.piston strokeход на бутало
политех.piston thrustстранично налягане на бутало
двиг.piston trammingнагласяване на положението на бутало в цилиндър
политех.piston travelход на бутало
политех.piston-bottom bodyнаправляваща част на бутало
политех.piston-engined aircraftсамолет с бутален двигател
политех.piston-operated pressure gaugeбутален манометър
политех.piston-path diagramдиаграма за хода на бутало
политех.piston-pin bearingлагер на бутален болт
политех.piston-ring sealуплътнение с помощта на бутални пръстени
политех.piston-ring spreaderприспособление за изваждане на бутални пръстени
политех.piston-swept volumeработен ходов обем на цилиндър
политех.plunger pistonплунжер
политех.pneumatic pistonбутало на пневматичен цилиндър
политех.pressure pistonнагнетателно бутало
политех.proportioning pistonдозиращо бутало
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.rotary pistonротационно бутало
политех.rotary piston engineдвигател с ротационно бутало
политех.rotary piston engineроторно-бутален двигател
политех.rotary piston pumpбутално-ротационна помпа
политех.rotary piston valveвъртящ се цилиндричен шибър
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
тех.single-pistonеднобутален
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.slack pistonбутало с голяма хлабина
политех.solid pistonмасивно бутало
политех.steam pistonбутало на парна машина
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.step pistonстъпално бутало
политех.stepped pistonстъпално бутало
политех.sticking of piston ringзапичане на бутален пръстен
политех.supported pistonбутало с направляващ бутален прът
маш.tailstock barrelпинола
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.travel of pistonход на бутало
политех.trunk pistonбутало с чашковидна форма
политех.trunk pistonхидравлично бутало с кожено уплътнение
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.unsupported pistonбутало без направляващ бутален прът
политех.winch barrelбарабан на лебедка
добави значение или превод тук