deep-well working barrel

  • Минно дело
  • дълбочинна помпа за нефтени сондажи
199 допълнителни резултата:
политех.acoustical well loggingкаротаж на сондаж по акустичен метод
политех.after-workingпоследействие
политех.anchor wellгнездо в зидария за анкерен болт
политех.area of well influenceзона на понижение на водата в кладенец
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
мин.bench workingстъпално изземване
политех.bench workingстъпална разработка
политех.blow-wellартезиански кладенец
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
с. с.break deepриголвам
мин.broken workingстълбова система за разработване
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мин.casing barrelядкова тръба
политех.chain workingверижно задвижване
политех.chain workingверижна предавка
политех.cold workingобработване под налягане
политех.cold workingстудена обработка
политех.cold-working die steelстомана за направа на щампи
политех.compulsory workingзадължително използуване
deepдълбок, тъмен, потаен, непроходим (за път)
deepбездна
deepдълбоко
геол.deepдълбочинен
политех.deep absorptionдълбоко поглъщане
обог.deep air cellдълбока аеролифтна флотационна машина
политех.deep beamгреда с голяма височина
с. с.deep breakingриголване
политех.deep camberголяма кривина
мин.deep cutдълбок подкоп
политех.deep drawingдълбоко изтегляне
политех.deep drillingдълбоко сондиране
политех.deep engravingклише за дълбок печат
кул.deep fat fryerфритюрник
политех.deep freezeдълбоко замразяване
хидр.deep gateдълбочинен затвор
геол.deep leadдълбочинен разсип
политех.deep noteнисък тон
политех.deep ploughплуг за дълбока оран
с. с.deep ploughingриголване
политех.deep plowплуг за дълбока оран
физ.deep potential wellдълбока потенциална яма
deep purplishтъмновъзлилав
deep purplishтъмновъзморав
deep sky-blueтъмнонебесносин
политех.deep space communication centreцентър за далечна космическа връзка
политех.deep straw yellowтъмен сламеножълт цвят при нагряване
политех.deep toneнисък тон
мед.deep vein thrombosisдълбока венозна тромбоза
мед.deep venous thrombosisдълбока венозна тромбоза
deep violet-blueтъмновиолетово-син
политех.deep-bar motorелектродвигател с дълбоки канали
политех.deep-bar rotorдълбококанален ротор
обог.deep-cell machineдълбока аеролифтна машина
кул.deep-dish pieвид сладкиш с плодове и хрупкава кора
политех.deep-drawign pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.deep-drawing brassмесинг с висока пластичност
политех.deep-drawing steelстомана за дълбоко изтегляне
геол.deep-focusдълбокофокусен
политех.deep-freezing installationуредба за дълбоко замразяване
политех.deep-freezing treatmentтермообработка при ниски температури
с. с.deep-furrow drillбраздова сеялка
политех.deep-hardeningс голяма прокаляемост
политех.deep-hole drillсвредло за пробиване на дълбоки отвори
политех.deep-hole drillingдълбоко пробиване
геол.deep-lyingзалягане на голяма дълбочина
политех.deep-penetration bombголямокалибрена бомба
политех.deep-penetration electrodeдълбоко проваряващ електрод
геол.deep-seaдълбокоморски
политех.deep-sea cableдълбоководен морски кабел
кораб.deep-sea leadехолот
политех.deep-seated depositдълбокозалягащо находище
политех.deep-well pumpпотопяема помпа
политех.deep-well pumpдълбочинна помпа
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drill wellсондаж
политех.efficient workingефективно използуване
физ.elastic after-workingеластично последействие
политех.elastic after-workingелестично последействие
политех.electric deep fryerелектрическа тенджера
политех.engine sump wellмаслен утайник на двигател
политех.feed wellзахранващ кладенец
политех.four-barrelчетирицевен
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.hot wellрезервоар за кондензат
политех.hot wellсъбирател за кондензат
политех.hot wellсъбирател за гореща вода
политех.hot workingобработване под налягане
политех.hot-working die steelстомана за щампи за горещо обработване
политех.hot-working tool steelстомана за щампи за горещо обработване
hydraulic workingхидравлично задвижване
политех.in working orderгоден за работа
политех.in working orderизправен
ядр.irradiation wellкладенец за облъчване
стр.lift wellасансьорна шахта
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
мин.main deepглавен уклон
политех.mechanical workingмеханично обработване пластична деформация
тех.metal workingметалообработване
политех.metal working machineметалообработваща машина
политех.mill barrelбарабан на мелница
ядр.monitoring wellдозиметричен кладенец
non-workingнеработещ
политех.non-working strokeпразен ход
not workingнеработещ
политех.nuclear potential wellядрена потенциална яма
политех.oil wellрезервоар за масло
политех.oil wellнефтен кладенец
мин.oil-well blowingфонтаниране на нефтен сондаж
политех.optimum working frequencyоптимална работна честота
мин.panel workingпанелно изземване
мин.pillar workingкамерно-стълбова система на разработване
политех.pillar workingизземване на целици
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.plastic workingобработване под налягане
политех.plastic workingобработване чрез пластична деформация
с. с.plough deepриголвам
политех.pneumatic workingпневмозадвижване
политех.pneumatical workingпневмозадвижване
физ.potential wellпотенциална яма
политех.pump barrelцилиндър на помпа
quite well-knownнебезизвестен
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
хидр.Ranney wellкладенец Раней
хидр.Ranney wellкладенец Реней
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
изч.real-time workingработа в реален мащаб на времето
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
мин.rise workingизземване по задигане
политех.rise workingпрокарване на комин
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
политех.safe working stressдопустимо работно натоварване
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.settling wellутаечен кладенец
физ.shallow potential wellплитка потенциална яма
политех.side working relief angleзаден ъгъл
мин.sinking barrelпроходческа кофа
физ.square wellправоъгълна потенциална яма
политех.stage workingстъпално изземване
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.sump wellутайник
политех.surface workingобработка на повърхност
маш.tailstock barrelпинола
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.tube wellтръбен кладенец
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
политех.ultimate working capacityгранична якост
политех.unattended workingработа без надзор
политех.unattended workingработа без обслужващ персонал
политех.unmanned workingработа без обслужващ персонал
политех.unmanned workingработа без надзор
политех.vertical circumferential working jointвертикална напречна работна фуга
политех.warm workingобработване чрез пластична деформация
разг.water deep-well pumpбибо
wellпомещение в трюма на кораб около помпите
wellздрав
добави значение или превод тук