machined barrel bolt

  • Обща политехника
  • болт за райберован отвор
200 допълнителни резултата:
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.anchor boltанкерен болт
тех.arbor boltимбусен болт
политех.around boltфундаментален болт
политех.assembling boltмонтажен болт
политех.attachment boltсъединителен болт
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bay boltанкерен болт
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.black boltнеобработен болт
политех.blank boltненаряван болт
воен.blowback boltсвободен затвор
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
boltстягам/притягам с болтове
boltизлапване набързо
boltпроучвам, разследвам
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltокови (за крака)
boltизбъбрям, изтърсвам
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
boltмълния, гръм
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltхукване, побягване, избягване
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
ист.boltстрела
тех.boltболтов
тех.boltболт
политех.boltшпилка
политех.boltзакрепвам с болт
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bright boltобработен болт
политех.buffer boltбуферен прът
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
мин.casing barrelядкова тръба
политех.catch boltстопорен щифт
политех.catch boltстопорен болт
политех.chain boltверижен болт
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.coach boltвинт за дърво
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.copper boltпоялник
политех.copper boltмеден болт
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.distance boltдистанционен болт
политех.dog boltшарнирен болт
политех.door boltрезе на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.double-end boltшпилка
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltанкерен болт
политех.drift boltклин за избиване
политех.driving boltпалец на сърце
политех.drop boltшарнирен болт
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.erection boltмонтажен болт
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
мор.eye-boltобух
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.field boltмонтажен болт
политех.fin-neck boltболт с издатък под главата
политех.fishplate boltболт за челно свързване
политех.fitter boltточно обработен болт
политех.fitter boltпасващ болт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.forelocked boltшплинтован болт
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.four-barrelчетирицевен
политех.full-thread boltболт с резба до главата
политех.gib-headed boltболт-кука
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.hanger boltшпилка
мин.headed boltпрът с разширяващо се закотвящо устройство
политех.hex boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-head boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-headed boltболт с шестостенна глава
политех.hinge boltшарнирен болт
политех.hinged boltшарнирен болт
политех.holding-down boltанкерен болт
политех.hook boltболт-кука
тех.hook-boltкука-болтов
политех.hooked boltболт-кука
hub boltболт за главина
политех.in-and-out boltсъединителен болт
политех.jag boltнасечен анкерен болт
политех.jogger boltболт с конусно затягане
политех.keep boltболт за капак
политех.key boltболт с клин
тех.king boltшенкелен
авто.king-boltшенкелен болт
тех.king-boltшенкелен
политех.king-boltглавен болт
добави значение или превод тук