single-coil spring

  • Обща политехника
  • едновиткова пружина
200 допълнителни резултата:
политех.adjusting springрегулираща пружина
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antagonistic springпротиводействуваща пружина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial springосева пружина
политех.back springвъзвръщаща пружина
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.balancing springбалансираща пружина
политех.bearing springопорна пружина
политех.belleville springдискова пружина
политех.bending springпружина, работеща на огъване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blade springлистова пружина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bow springдъгообразна пружина
политех.brake springспирачна пружина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
ел.brush springпружина на четкодържател
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.buffer springбуферна пружина
политех.camber of springстрела на провисване на ресор
политех.cambered springполуелиптичен ресор
политех.cantilever springконзолна пружина
политех.cantilever springконзолен ресор
политех.car springавтомобилен ресор
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centering springцентрираща пружина
политех.check springзастопоряваща пружина
политех.check springцентрираща пружина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clock springпружина на часовников механизъм
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.cluster springсъставна пружина
политех.clutch springпружина на съединител
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled springвинтова пружина
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compensating springкомпенсационна пружина
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression springпритискаща пружина
политех.compression springпружина, работеща на натиск
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.conical springконусна пружина
политех.contact springконтактна пружина
политех.controlling springрегулираща пружина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.cushioning springбуферна пружина
политех.cut-out springизключваща пружина
политех.cylindrical spoiral springвинтова пружина
политех.damper springбуферна пружина
политех.damping springбуферна пружина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disconnecting springизключваща пружина
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk springдискова пружина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-cone springдвойна конусна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draught springопъваща пружина
политех.driving springнабиваща се пружина
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.ejector springпружинен изхвъргач
политех.elliptic springелиптичен ресор
политех.equalizing springизравнителна пружина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.extension springпружина, работеща на опън
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feather springлека пружина
политех.feed springподаваща пружина
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flat springплоска пружина
политех.flat-wire springспирална пружина от лента
политех.flexion springпружина, работеща на огъване
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.garter springпружинен пръстен
политех.grasshoper springспирална пружина с удължени краища, работеща на опън
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.hair springпружина от тънък материал
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.hard springтвърда пружина
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
политех.helical springвинтова пружина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
тлф.impulse springпружина за изпращане на импулси
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.leaf springлистов ресор
политех.lifter springповдигаща пружина
политех.liquid-spring unitхидравличен амортисьор
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.main springглавна пружина
политех.main springходова пружина
ел.make-before-break contact springконтактна пружина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
добави значение или превод тук