coiled spring

  • Обща политехника
  • винтова пружина
199 допълнителни резултата:
политех.adjusting springрегулираща пружина
политех.antagonistic springпротиводействуваща пружина
политех.axial springосева пружина
политех.back springвъзвръщаща пружина
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balancing springбалансираща пружина
политех.bearing springопорна пружина
политех.belleville springдискова пружина
политех.bending springпружина, работеща на огъване
политех.blade springлистова пружина
политех.bow springдъгообразна пружина
политех.brake springспирачна пружина
ел.brush springпружина на четкодържател
политех.buffer springбуферна пружина
политех.camber of springстрела на провисване на ресор
политех.cambered springполуелиптичен ресор
политех.cantilever springконзолна пружина
политех.cantilever springконзолен ресор
политех.car springавтомобилен ресор
политех.centering springцентрираща пружина
политех.check springзастопоряваща пружина
политех.check springцентрираща пружина
политех.clock springпружина на часовников механизъм
политех.close-coiledплътно навит
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.cluster springсъставна пружина
политех.clutch springпружина на съединител
политех.coiledспираловиден
политех.coiledнамотан
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled moleculeмолекулна глобула
политех.coiled radiatorзмиевиден радиатор
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compensating springкомпенсационна пружина
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression springпритискаща пружина
политех.compression springпружина, работеща на натиск
политех.conical springконусна пружина
политех.contact springконтактна пружина
политех.controlling springрегулираща пружина
политех.cushioning springбуферна пружина
политех.cut-out springизключваща пружина
политех.cylindrical spoiral springвинтова пружина
политех.damper springбуферна пружина
политех.damping springбуферна пружина
политех.disconnecting springизключваща пружина
политех.disk springдискова пружина
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
политех.double-cone springдвойна конусна винтова пружина
политех.draught springопъваща пружина
политех.driving springнабиваща се пружина
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.ejector springпружинен изхвъргач
политех.elliptic springелиптичен ресор
политех.equalizing springизравнителна пружина
политех.extension springпружина, работеща на опън
политех.feather springлека пружина
политех.feed springподаваща пружина
политех.flat springплоска пружина
политех.flat-wire springспирална пружина от лента
политех.flexion springпружина, работеща на огъване
политех.garter springпружинен пръстен
политех.grasshoper springспирална пружина с удължени краища, работеща на опън
политех.hair springпружина от тънък материал
политех.hard springтвърда пружина
политех.helical springвинтова пружина
тлф.impulse springпружина за изпращане на импулси
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.leaf springлистов ресор
политех.lifter springповдигаща пружина
политех.liquid-spring unitхидравличен амортисьор
политех.main springглавна пружина
политех.main springходова пружина
ел.make-before-break contact springконтактна пружина
политех.nest springлистов ресор
политех.non-linear springнелинейна пружина
политех.overhung springресор, разположен над ос
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.plate buffing springлистов ресорен буфер
политех.plate springлистов ресор
двиг.plunger springпружина на помпен елемент
политех.pressure springпритискаща пружина
политех.pressure-spring thermometerманометричен термометър
политех.progressive spring seatплъзгаща се повърхнина на ресор
политех.range of springигра на ресор
политех.restoring springвъзвратна пружина
политех.retaining springзадържаща пружина
политех.retracting springвъзвратна пружина
политех.return springвъзвратна пружина
политех.ribbon springплоска пружина
политех.ring springпръстеновидна пружина
политех.round-bar springпружина от кръгла тел
политех.sag of springпровисване на ресор
политех.secondary springспомагателен ресор
политех.semi-elliptical springполуелиптичен ресор
политех.single-coil springедновиткова пружина
политех.snappy spring coverкапак, които се затваря автоматично под действието на пружина
политех.spiral springплоска спирална пружина
springпроизхождам, произлизам, водя началото си (from от)
springосвобождавам някого от арест/затвор срещу гаранция
springизвор
springбликвам, извирам
springвъзпламенявам (се), експлодирам
springпуквам (се), разцепвам (се)
springпролет
springскок, отскок, отскачане, подскачане
springподбуда, причина, мотив
springникна, пониквам, изниквам (и с up)
springправя нещо неочаквано
springизточник
springпролетен
springпружина
springto SPRING up духвам, повявам (за вятър)
springпоявявам се внезапно
springслагам пружини на, слагам на пружина
springеластичност, гъвкавоcт, пъргавост, енергия
springскачам, подскачам, отскачам
мор.springпукнатина
арх.springдолен край/начало на свод
авто.springресор, пружина на амортисьор
тех.springресорен
лов.springгрупа животни или птици, подплашени от скривалището им
мин.springразширявам дъното на сондаж
политех.springокачвам на ресори
политех.springпружинирам
политех.springресор, пружинен буфер
стр.springпета на свод
воен.spring a mineвзривявам мина
политех.spring actionпружиниране
политех.spring adjusterпружинно устройство за регулиране
ел.spring ammeterамперметър с пружина
политех.spring assemblyкомплект от пружини
политех.spring attachmentпружинно свързване
политех.spring balanceпружинна везна
политех.spring bandскоба на ресор
политех.spring beamдълга греда без междинна подпора
политех.spring bearingпружинираща опора
политех.spring blockбуфер на ресор
политех.spring bolsterбуфер на ресор
политех.spring boltпружинен щифт
политех.spring bracketресорна скоба
политех.spring brassпружинен месинг
политех.spring bronzeпружинен бронз
ел.spring brush holderчеткодържач във вид на плоска пружинар, която притиска четката към колектора
политех.spring buckleресорна скоба
политех.spring capподложна шайба за пружина
политех.spring capгорно гнездо за пружина
политех.spring carrierопора на ресор
политех.spring carrierконзола за пружина
политех.spring catchпружинен застопоряващ елемент
политех.spring catchпружинна ключалка
политех.spring clampресорна скоба, ресорен хамут
политех.spring clampпружинно затягащо приспособление
spring clipкарабинка
spring clipкарабинен
политех.spring clipресорна скоба
политех.spring coilнавивка на пружина
политех.spring colletпрорязана пружинираща втулка
политех.spring compensatorпружинен компенсатор
ел.spring contactпружинен контакт
политех.spring controlвръщане на стрелката на измервателен уред на нулата под действието на пружина
политех.spring cotterшплинт
политех.spring couplingпружинен съединител
политех.spring cushionпружинна подлога
политех.spring damperпружинен демпфер
политех.spring dividersпружинен пергел
политех.spring driveзадвижване от пружина
политех.spring dynamometerпружинен динамометър
политех.spring eyeухо на ресор
политех.spring forceсила на пружина
политех.spring governingпружинен регулатор
политех.spring gravimeterпружинен гравиметър
политех.spring hangerресорна конзола
политех.spring hangerресорно окачване
spring hookкарабинен
spring hookкарабинка
ел.spring jackгнездо с контактни пружини
политех.spring laminationресорен лист
жп.spring latchавтоматична стрелка
политех.spring leafресорен лист
политех.spring lockпружинен затвор
политех.spring lubricatorпружинна масльонка
текст.spring needleкапачена игла
политех.spring padопора на ресор
политех.spring padпритисквач с пружини
политех.spring pinпружинен щифт
политех.spring plateресорен лист
политех.spring plungerпружинен фиксатор
политех.spring powerеластичност
политех.spring pressure gaugeпружинен манометър
политех.spring rateпружинна константа
политех.spring releaseустройство за освобождаване на пружина
политех.spring returnвръщане под действието на пружина
политех.spring returnобратен ход под действието на пружина
политех.spring ringпружинен пръстен
политех.spring ring couplingсъединител с пружиниращ пръстен
добави значение или превод тук