frame coil

  • Телевизия
  • бобина за центриране на изображение
199 допълнителни резултата:
политех.a frameа-образна опора
политех.a frameа-образна рама, а-образен стълб
политех.adjustable frameподвижна рама
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
политех.all-welded frameзаварена рамка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna frameантенна рамка
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bar frameрамка от прътов материал
политех.bearer frameносеща рамка
политех.bed frameтяло
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bent frameкриволинейна рамка
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.body frameскелет на каросерия
политех.bogie frameрама на количка
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.braced frameкорава рама
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.building frameскелет на постройка
политех.built-up frameсъставна рамка
политех.cambered frameкриволинейна рамка
текст.cap spinning frameкамбанна предачна машина
политех.car frameшаси на автомобил
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clamp frameстяга
climbing frameкатерушка
политех.closed frameзатворена рамка
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.colour frameфилтър за светлина
политех.colour frameцветен кадър
политех.concrete frameбетонен скелет
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cramp frameвинтова стяга
политех.cramp frameръчно менгеме
политех.cramping frameвинтова стяга
политех.cramping frameръчно менгеме
политех.cranked-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.cruciform frameрамка с кръстовидни напречници
политех.current coilтокова бобина
политех.curved frameкриволинейна рамка
политех.cut-out frameскоба
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
тлф.distributing frameглавен разпределител
тлф.distribution frameрепартитор
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.door frameкаса на врата
door-frameкаса на врата
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-standard frameдвукрака стойка
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.drop-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.drop-girt frameдървена скелетна конструкция с набивни подпори на всеки етаж
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.end-frameскелет на трансформатор
политех.engine frameстойка за двигател
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.finder frameвизирна рамка
текст.flax wet ring-spinning frameпредачна машина за мокро предене на лен
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
текст.flax-tow-rowing frameпредпредачна машина за изресване на ленен дреб
политех.folding-top frameрама за чергилото
политех.forked frameдвукрака стойка
политех.former wound coilшаблонна бобина
frameоформявам, съставям, изработвам, измислям, построявам, сглобявам
frameпортален
frameпарник, парникова рамка
frameрамкирам
frameпоставям в рамка
frameрамов
frameсъстояние (умствено или душевно)
frameприспособявам, пригодявам
frameкино кадър
frameтелосложение, тяло
тех.frameвидеокадър
тех.frameкаркас
кораб.frameшпангоут
политех.frameрама, шаси, тяло, корпус
политех.frameотделна снимка
frameрамка, гергеф, тех., стр. рама, ферма, шаси, станок
frameнаправа, устройство, структура, скелет, прен. форма, система
frameнагласявам, скроявам, скалъпвам (лъжливо обвинение, изборни и др. резултати), обвинявам несправедливо, инсценирам (процес)
софт.frameфрейм
кино.frameкадър
тлв.frame amplifierусилвател на кадрови сигнали
тлв.frame amplitudeголемина на кадър
политех.frame antennaрамкова антена
мин.frame bailiffрама
тлв.frame blankingгасене обратния ход на лъча по кадри
тлв.frame blanking periodвреме за гасене на образния ход на кадрова развивка
политех.frame constructionрамкова конструкция
тех.frame craneкозлови кран
политех.frame craneпортален кран
тлв.frame deflectionкадрово отклонение
политех.frame distortionизкривяване на кадъра
политех.frame dividerкадров делител
стр.frame fillingзапълване на рамка
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
тлв.frame frequencyкадрова честота
политех.frame girderвиренделова греда
тлв.frame keystone correctionкорекция на геометричното езкривяване
политех.frame mountingмонтаж върху рамкова конструкция
фил.frame of mindумонастроение
мат.frame of referenceкоординатна система
политех.frame of roofпокривна мертечна система
тлв.frame periodпериод за един кадър
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.frame ploughрамков плуг
политех.frame plowрамков плуг
тлв.frame pulseкадров импулс
тлв.frame rateчестота на полукадри
политех.frame rateчестота на кадри
политех.frame sawгатерен трион
политех.frame scanningкадрова развивка
тлв.frame scanning unitблок за развивка по кадри
политех.frame shearsпаралелна ножица
добави значение или превод тук