coil-winding lathe

  • Обща политехника
  • машина за навиване на бобини
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.amortisseur windingуспокоителна намотка
политех.amplifying windingусилвателна намотка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.apron latheструг със супортна кутия
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.armature windingнамотка на котва
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.auxiliary windingпомощна намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axle latheструг за обработване на оси
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-turning latheструг за обработване на сферични повърхнини
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
политех.banked windingмногослойна шахматна намотка
политех.bar latheструг за обработване на прътов материал
политех.bar windingпрътова намотка
политех.bar-stock latheструг за обработване на прътов материал
политех.bench latheнастолен струг
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bifilar windingбифилярна намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.boring latheпробивно-разстъргваща машина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.bucking windingразмагнитваща намотка
политех.bulging latheмашина за спининговане
политех.bulging latheструг за изтегляне
политех.burnishing latheструг за полиране чрез валцоване
политех.cam-turning latheструг за изработване на гърбици
политех.camshaft latheструг за обработване на гърбици на разпределителни валове
политех.capstan latheреволверен струг с двойна шейна
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centre latheструг за обработване между центри
политех.chasing latheструг със сменяеми ходови винтове
политех.choking coilдроселна бобина
политех.chord windingхордова намотка
политех.chuck latheструг за работа с патронник
политех.chucking latheструг за работа с патронник
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.combination latheуниверсален струг
политех.commutating windingкомутационна намотка
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.concentrated windingсъсредоточена намотка
политех.concentric windingконцентрична намотка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.control windingуправляваща намотка
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copying latheкопирен струг
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crankshaft latheструг за обработване на колянови валове
политех.cross-over windingцилиндрична намотка
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current windingтокова намотка
политех.cutting-off latheотрезен струг
политех.damper windingуспокоителна намотка
изч.data windingинформационна намотка
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.diametral windingдиаметрална намотка
политех.diamond windingшаблонна намотка
политех.diamond-tool latheвисокооборотен струг за работа с твърдосплавни инструменти
политех.differential windingдиференциална намотка
изч.digit windingразрядна намотка
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk windingдискова намотка
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double latheдвоен струг
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-layer windingдвуслойна намотка
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.double-winding alternatorдвунамотъчен синхронен генератор
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draw-in windingизтеглена намотка
политех.drill latheхоризонтална пробивна, машина
политех.drilling latheхоризонтална пробивна, машина
политех.drive windingвъзбуждаща намотка
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.duplicating latheкопирен струг
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.eccentric latheструг за обработване на некръгли детайли
политех.economy coilреактивна бобина
политех.end latheструг за работа с патронник
политех.engine latheуниверсален струг
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excitation windingвъзбудителна намотка
политех.exciting windingвъзбудителна намотка
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.face latheчелен струг
политех.facing latheчелен струг
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field windingвъзбудителна намотка
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fine-turning latheпрецизен струг
политех.foot latheкрачен струг
политех.forge latheструг за черново обработване на изковки
политех.former windingшаблонна намотка
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.forming latheкопирен струг
политех.fractional-pitch windingнамотка с дробна стъпка
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.full-pitch windingнамотка с цяла стъпка
политех.full-pitch windingдиаметрална намотка
политех.fully-automatic latheавтоматичен струг
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gap latheструг с прорез в тялото
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
политех.grinding-and-buffing latheцентрова шлайф и полирмашина
политех.gun latheоръдеен струг
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.hand latheръчен струг
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-speed latheбързоходен струг
политех.high-voltage windingнамотка за високо напрежение
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.hollow-mandrel latheструг с кухо вретено
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inductive windingиндуктивна намотка
добави значение или превод тук