disk coil

  • Обща политехника
  • дискова бобина
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
тлв.apertured diskдиск с отвори за разлагане на изображението
политех.armature coilбобина на котвена намотка
муз.audio diskаудиодиск
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
azimuth diskъгломер
геод.azimuth diskазимутен кръг
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bearing diskопорен диск
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.brake diskспирачен диск
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.burst diskпредпазна мембрана
политех.bursting diskпредпазна мембрана
политех.cam diskгърбичен диск
политех.carborundum diskкарборундов шлифовъчен диск
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.clutch diskдиск на съединител
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compact diskкомпакт диск
хард.compact diskкомпактдиск
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.cushion diskдискова пружина
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.dialing diskномероизбирателна шайба
политех.digital diskкомпакт диск
diskdisc
с. с.diskдисковам
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk barkerдискова коробелачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk camдискова гърбица
политех.disk chuckплан-шайба
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coalcutterдискова подкопна машина
политех.disk couplingдисков съединител
политех.disk cultivatorдисков култиватор
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk dischargerдисков разрядник
политех.disk drierетажна сушилня
политех.disk feederдисков питател
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk flywheelмаховик-диск
политех.disk grinderдискова шлифовъчна машина
с. с.disk harrowдискова брана
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk impellerдискова бъркалка
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
изч.disk operating systemдискова операционна система
изч.disk packдисков пакет
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
политех.disk pileпилот с диск на края
политех.disk pistonдисково бутало
политех.disk pistonбутало с малка височина
политех.disk ploughдисков плуг
политех.disk plowдисков плуг
политех.disk recorderапарат за записване на грамофонни плочи
политех.disk recordingзапис на грамофонна плоча
политех.disk recordingзвукозапис върху диск
политех.disk sawциркуляр
политех.disk seederдискова сеялка
политех.disk selectorдисков избирач
политех.disk senderдискова шлифовъчна машина
политех.disk shutterдисков затвор
политех.disk springдискова пружина
политех.disk turbineдискова турбина
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk valveплосъкклапан
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.disk windingдискова намотка
с. с.disk-plough harrowдисков лющилник
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
софт.distribution diskдистрибутив
политех.divided coilбобина с междинни изводи
с. с.double gang disk harrowдвуредна дискова
с. с.double-action disk harrowдвуредна дискова
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
тех.double-diskдвудисков
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dry-disk rectifierсух токоизправител
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
тех.duplex-diskдвудисков
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.eccentric diskексцентриков диск
ел.eccentric iron-disk ammeterамперметър с ексцентричен железен диск
политех.economy coilреактивна бобина
политех.emery diskабразивен диск
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тлв.exploring diskдиск за разлагане на изображението
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feed diskдисков питател
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feeding diskдисков питател
политех.feeding diskдиск на дозатор
политех.felt diskфилцов диск
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flannel diskдиск, покрит със сукно
политех.floppy diskфлопи диск
хард.floppy diskдискета
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.friction diskтриещ диск
политех.friction diskдиск на триещ съединител
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.fusion diskциркулярен диск за фрикционно рязане
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
хард.hard diskхарддиск
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
добави значение или превод тук