simple flat slab deck

  • Обща политехника
  • плоча на две опори
200 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.aggregate of simple eventsмножество от елементарни събития
политех.anchor slabанкерна плоча
политех.angled deckъглова самолетна палуба
хидр.apron slabрисберма
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.back slabконзолна плоча
политех.balcony slabбалконска плоча
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete slabбетонна плоча
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.corbel back slabконзолна плоча
политех.cored slabплоча с кухини
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.face slabнапорна плоча
flatплосък
flatгладък, равен
геол.flatравна повърхност
текст.flatглавичка на дарак
жп.flatхоризонтален участък от пътя
мин.flatоколошахтов двор
политех.flatвагон-платформа
политех.flatчелен заваръчен шев в долно положение
политех.flatхоризонтален пласт, хоризонтално залягащо находище
политех.flatравен
политех.flatхоризонтален, полегат, плосък, апартамент, плоскост
муз.flatбемолен
политех.flat angleизправен ъвъл
политех.flat archплосък свод
леяр.flat backнеразглобяем модел с една равна повърхнина
политех.flat backнеразглобяем модел с една плоска повърхнина
политех.flat barлентов материал
политех.flat barлентова стомана
политех.flat bar stockлентов материал
политех.flat bearingплоска опора
политех.flat bearingплосък направляващ елемент
политех.flat beltплосък ремък
политех.flat bit tongsковашки клещи с плоски челюсти
политех.flat buildingжилищен блок
политех.flat cableплосък кабел
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
политех.flat champignon railрелса с плосък глава
политех.flat channelling fileплоска пила за обработване на канал
политех.flat circular sawплосък циркуляр
политех.flat clampпритискаща планка
политех.flat copperмед на листа
политех.flat copperмедна ламарина, медна лента
геол.flat countryнизина
политех.flat countryравнина
хидр.flat crestширок праг
политех.flat curveкрива с голям радиус
политех.flat curveплавна крива
авто.flat deck truckбордови
политех.flat dieширока шлицова дюза
геол.flat dipполегато падение
политех.flat drillпоресто свредло
политех.flat engravingдвумерна фасонна обработка
политех.flat fileправоъгълна тъпоноса заострена пила
политех.flat fillet weldплосък ъглов заваръчен шев
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat filmплоско фолио
политех.flat folded seamхоризонтален фалц
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flat gradientмалък наклон
политех.flat gradientмалък градиент
политех.flat guideплоска направляваща
политех.flat hammerчук за заглаждане
политех.flat headплоска глава
пласт.flat headглава за екструдиране с плосък процеп
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
политех.flat jumperдлето
политех.flat keelхоризонтален кил
политех.flat keyшпонка с правоъгълно сечение
текст.flat knitting machineлинейна плетачна машина
политех.flat lappingлепинговане на плоскости
политех.flat leadоловен лист
зем.flat lifterпродълбочител
геол.flat massпластово находище
политех.flat metal slitting sawплосък циркуляр
политех.flat mirrorплоско огледало
политех.flat motorдвигател с хоризонтално разположени цилиндри
политех.flat nailгвоздей с плоска глава
политех.flat negativeслабоконтрастен негатив
политех.flat of brickшироката страна на тухла
политех.flat paintматова боя
политех.flat passплосък калибър
политех.flat pistonдисково бутало
политех.flat pivotплоска пета
политех.flat pivot point screwфиксиращ винт с цилиндричен край
полигр.flat plateплоска печатна форма
политех.flat pliersклещи с плоски челюсти
политех.flat positionдолно положение
политех.flat railплосък релса
политех.flat reamerплосък райбер
ак.flat responseравномерна честотна характеристика
политех.flat rollerцилиндрична ролка
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flat ropeплоско въже
политех.flat round-edged fileплоска пила със закръглени ръбове
политех.flat scheduleтвърд план
политех.flat scheduleутвърдена програма, твърда разценка
политех.flat scraperплосък шабър
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat sheetплоча
мин.flat shutобръщателна плоча
политех.flat slateплоски шисти
flat slidesчехли без каишка
политех.flat sluice valveшибър
политех.flat soundзвук, понижен с половин тон
политех.flat spiralплоска спирала
политех.flat springплоска пружина
политех.flat squareплосък ъгълник
политех.flat stereotypeплосък стереотип
политех.flat stockлентов материал
политех.flat surfaceравнина
геом.flat surface accuracyравнинност
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat threadквадратна правоъгълна резба
политех.flat threadрезба с намалена височина на прфила
политех.flat tileплоска керемида
политех.flat trajectoryтраектория, успоредна на земята
мет.flat trowelплоска гладилка
политех.flat tuningгруба настройка
политех.flat tyreспаднала гума
политех.flat valveплосъкшибър
политех.flat vaulted ceilingтаванна конструкция от плоски сводове и греди
политех.flat waterбезвкусна вода
политех.flat weldingзаваряване в долно положение
мин.flat-back methodсистема за разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре
flat-bedплоскостен
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flat-bed pressплоскопечатна машина
авто.flat-bed truckбордови товарен автомобил
политех.flat-bed truckтоварен автомобил-платформа
зоол.flat-bodiedплоскотел
зоол.flat-bodyплоскотел
политех.flat-bottom binбункер с плоско дъно
политех.flat-bottom ditchтрапецовидна канавка
политех.flat-bottomedплоскодънен
политех.flat-bottomed shipплоскодънен кораб
политех.flat-bottomed vesselплоскодънен плавателен съд
ел.flat-compoundedплоскокомпаундиран
политех.flat-crested spillwayпреливник с широк праг
политех.flat-die extrusionекструдиране през глава с плосък процеп
политех.flat-die forgingръчно коване
добави значение или превод тук