deck slab

  • Обща политехника
  • подова плоча
136 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.anchor slabанкерна плоча
политех.angled deckъглова самолетна палуба
хидр.apron slabрисберма
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.back slabконзолна плоча
политех.balcony slabбалконска плоча
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete slabбетонна плоча
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.corbel back slabконзолна плоча
политех.cored slabплоча с кухини
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.face slabнапорна плоча
авто.flat deck truckбордови
политех.flat-slab constructionбезгредова конструкция
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.floating slabплаваща плоча
политех.floor slabетажна плоча
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.gunite slabбетонна плоча, изпълнена чрез торкретиране
политех.hangar deckхангарна палуба
стр.lift-slabпакетно повдигани плочи
политех.lift-slab constructionстроеж по метода на повдигани плочи
стр.lift-slab methodметод на пакетно-повдигани плочи
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.one-way slabеднопосочно армирана плоча
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
политех.pavement slabплоча за пътно покритие
политех.plaster ceiling slabтаванска облицовъчна плоча
политех.plaster slabпреграден гипсов блок
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.rebated cement slabциментова шпунтова плоча
политех.reinforced concrete slabстоманобетонна плоча
политех.ribbed slabоребрена плоча
политех.road slabплоча за пътно покритие
политех.roadway slabплоча за пътно платно на мост
политех.roof slabпокривна плоча
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
slabнадвиснал скален пласт
slabбетонно покритие
slabдебело парче, порязаник
slabразрязвам (трупи) на дъски, разбичвам
slabкапак, крайна дъска при бичене на трупи
slabпокривам с плочи, покривам (път) с бетон
мин.slabпровисване на скален слой
воен.slabпресовка
slabплоча, таблетка (шоколад и пр.)
политех.slab coilплоска бобина
мин.slab entryразширена галерия
политех.slab ingotслитък, предназначен за валцоване в сляби
политех.slab ironстомана на плочи
стр.slab latticeрешетка от плочи
политех.slab millслябинг
политех.slab millмашина за валцоване на плочи
политех.slab rubberкаучук на плочи
политех.slab shearsножица за рязане на плочи
стр.slab vibratorвиброплоча
политех.slab-milling machineнадлъжнофрезова машина
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
хидр.spillway apron slabплоча след преливник
хидр.spillway face slabвъншна плоча на преливник
политех.stone slabкаменна плоча
политех.thin-slab vaultтънкостенен свод
политех.thin-slab vaultчерупков свод
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.two-way slabкръстосано армирана плоча
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.wall slabстенен панел
политех.weather deckоткрита палуба
политех.welding slabплоча за поставяне на изделия при заваряване
добави значение или превод тук