paper drum

  • Обща политехника
  • руло хартия
  • барабан за диаграмната лента на пишещо устройство
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumбобина
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.colouring drumбарабан за боядисване
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conical drumконусен барабан
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
изч.digital drumцифров барабан
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumбарабан, цилиндър
тех.drumобечайка
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lifting drumподемен барабан
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.load drumтоварен барабан
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.map paperкартографска хартия
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.master drumконтролен барабан
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperдокумент
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperполица, ценна книга
paperпокривам с хартия (и с up)
paperхартия, книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperувивам в хартия
добави значение или превод тук