boiler drum

  • Обща политехника
  • котелен барабан
199 допълнителни резултата:
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.atomic boilerкипящ реактор
политех.auxiliary boilerспомагателен котел
политех.barrel boilerцилиндричен котел
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.bent-tube boilerкотел с огънати тръби
boilerпарен котел, казан, бойлер, самовар в баня/пералня
boilerчовек, който вари нещо
тех.boilerкотлов
тех.boilerкотлостроителен
ел.boilerбойлерен
boilerзеленчук/плод/птица и пр., подходящи за варене
ен.boilerкотлоагрегат
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boiler braceоснова на котел
политех.boiler breatherизменение размерите на корпуса на котел
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.boiler compartmentкотелно отделение
политех.boiler domeпарен дом на котел
политех.boiler dutyмощност на котел
тех.boiler fabricationкотлостроителен
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler feederпитателна помпа към котел
политех.boiler fittingsкотелна арматура
политех.boiler flueгазоход на котел
политех.boiler furnaceогнище на котел
политех.boiler grateскара на котел
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiler headerколектор на котел
политех.boiler horsepowerединица за паропроизводителност на котел
политех.boiler houseкотелно помещение
политех.boiler inspectionкотлонадзор
политех.boiler ironкотелна ламарина
политех.boiler jacketкожух на котел
политех.boiler loadingнатоварване на котел
политех.boiler mountingкотелна арматура
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boiler outputпроизводителност на котел
политех.boiler passгазоход на котел
политех.boiler plantкотелна уредба
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boiler ratingпаропроизводителност на котел
политех.boiler rivetкотлярски нит
политех.boiler roomкотелно помещение
политех.boiler scaling hammerчук за откъртване на котлен камък
политех.boiler seatопора на котел
политех.boiler sectionсекция на котел
политех.boiler settingмонтаж на котел
политех.boiler settingзидария на котел
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.boiler shopкотелен цех
политех.boiler steam rateпаропроизводителност на котел
политех.boiler steam spaceпарно пространство на котел
политех.boiler steelкотелна стомана
политех.boiler stokingподаване на гориво в котел
политех.boiler superheaterпрегревател на парен котел
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
boiler tubeсерпентина
политех.boiler tubeкотелна тръба
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-feeding pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.circulation boilerциркулационен котел
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.conical drumконусен барабан
политех.counterflow boilerпротивотоков котел
политех.cross-tube boilerкотел с напречни изпарителни тръби
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyclone-fire boilerкотел с циклонна пещ
политех.cylindrical boilerцилиндричен котел
изч.digital drumцифров барабан
политех.discharging of boilerизпускане на водата от котел
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
арх.dome drumбарабан на купол
политех.donkey boilerспомагателен котел
политех.double-combustion boilerкотел с две огнища
политех.double-cylindrical boilerдвубарабанен котел
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.double-header boilerдвукамерен водотръбен котел
политех.down-flue boilerкотел с долно отвеждане на газовете
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumбарабан, цилиндър
тех.drumобечайка
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
egg boilerяйцеварка
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.flue boilerпламъчнотръбен котел
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.heating boilerотоплителен котел
политех.high-pressure boilerкотел с високо налягане
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.hot-water boilerводогреен котел за прегрята вода
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.internal-furnace boilerпламъчнотръбен котел
политех.lancashire boilerланкаширски котел
политех.land-type boilerстационарен котел
политех.lifting drumподемен барабан
политех.load drumтоварен барабан
политех.locomotive boilerлокомотивен котел
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
политех.low-pressure boilerкотел с ниско налягане
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.marine boilerкорабен котел
политех.masonry of boilerзидария на котел
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.master drumконтролен барабан
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiflue boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
политех.multitubular boilerпламъчнотръбен котел с няколко пламъчни тръби
добави значение или превод тук