cam drum

  • Обща политехника
  • гърбичен барабан
199 допълнителни резултата:
политех.actuating camвключваща работна гърбица
политех.adjustable camрегулируема гърбица
политех.admission camгърбица за смукателния клапан
политех.admission cam shaftразпределителен вал
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
текст.auxiliary camпомощна изплитаща плоча
политех.barrel camгърбичен барабан
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.brake camгърбица на спирачен барабан
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
съкращение.camComputer-Aided Manufacturing
тех.camгърбичен
тех.camексцентриков
тех.camзъбец, палец, ексцентрик
обог.camмаса за ръчно обогатяване на руда
политех.cam angleъгъл на гърбица
cam belttiming belt
израз.cam beltангренажен ремък
политех.cam boxгърбична кутия
политех.cam brakeгърбична спирачка
маш.cam caseразпределителна кутия
политех.cam contourпрофил на гърбица
политех.cam cutterфреза за обработване на гърбици
политех.cam diskгърбичен диск
политех.cam driveгърбична предавка
политех.cam driveгърбично задвижване
политех.cam feedподаване с гърбично управление
политех.cam followerелемент, задвижван от гърбица
политех.cam gearексцентрик, разпределителен механизъм
политех.cam gearгърбичен механизъм
политех.cam gearingгърбична предавка
политех.cam gearingгърбично разпределение
политех.cam groundшлифован по шаблон
политех.cam hammerексцентриков чук
политех.cam inвключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cam journalгребеновидна шийка
политех.cam mechanismексцентриков механизъм
политех.cam noseиздадена част на гърбица
политех.cam outизключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cam pawlзахапващ език
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cam plateгърбичен диск
политех.cam pressексцентър-преса
политех.cam profileпрофил на гърбица
политех.cam rollгърбична ролка
политех.cam rollerгърбична ролка
политех.cam shaftразпределителен вал
политех.cam shoeпритискаща гърбица
политех.cam sleeveпалцов съединител
политех.cam slotкриволинеен канал
политех.cam spindleгърбичен вал
стр.cam steel barкобилица
политех.cam wheelгърбична шайба
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-folower rollerролка на гърбичен повдигач
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cam-operated switchгърбичен прекъсвач
политех.cam-ring chuckпатронник с шайба със спирални канали
политех.cam-turning latheструг за изработване на гърбици
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.compound camсложна гърбица
политех.conical drumконусен барабан
политех.control camгърбица за управление
текст.coulier camснимачен клин
политех.cross-grooved camгърбичен барабан с кръстосващи се канали
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cutting camработна част на гърбица
политех.cutting camработна гърбица
политех.cylinder camгърбичен барабан
политех.deflecting camгърбица на спусков механизъм
политех.dick cam mechanismравнинен гърбичен механизъм
изч.digital drumцифров барабан
политех.disk camдискова гърбица
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.double-lift camдвойна гърбица
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumобечайка
тех.drumбарабан, цилиндър
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.edge camдискова гърбица
политех.exhaust camгърбица за изпускателния клапан
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.finger camъглова направляваща колонка
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.frog camсърцевидна гърбица
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.heart camсърцевидна гърбица
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.ignition camгърбица на разпределителя на запалването
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.inlet camгърбица за смукателния клапан
политех.intake camгърбица за смукателния клапан
политех.leader camдиск с криволинеен направляващ канал
политех.lifting drumподемен барабан
тлф.listening camбутон за подслушване
политех.load drumтоварен барабан
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.master camгърбичен механизъм
политех.master camшаблон за изработване на гърбици
политех.master drumконтролен барабан
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
политех.multiple-mounted camгърбици с различни повърхнини, монтирани като един детайл
политех.multiple-track camгърбица с няколко работни повърхнини
политех.offset camизместена гърбица
политех.oscillating camосцилираща гърбица
политех.outlet camгърбица на изпускателния клапан
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.pattern camгърбичен механизъм
политех.pattern camшаблон за изработване на гърбици
политех.periphery camплоска дискова гърбица
политех.periphery camгърбица с външен работен контур
политех.plate camчелна гърбица
политех.radial camгърбица с външен работен контур
политех.radial camплоска дискова гърбица
добави значение или превод тук