indicator paper

  • Обща политехника
  • индикаторна хартия
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.adsorption indicatorадсорбционен индикатор
политех.air position indicatorуказател за местоположението
политех.airfield suface movement indicatorлетищна радиолокацинона станция с кръгов обзор
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.alpha-numeric indicatorбуквено-цифров индикатор
политех.alphameric indicatorбуквено-цифров индикатор
ав.altitude indicatorвисотомер
геод.altitude indicatorвисочиномер
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.audio indicatorзвуков индикатор
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.balance indicatorуказател на равновесие
политех.banknote paperемисионна харптия
нав.bearing indicatorиндикатор на азимута
политех.beat indicatorуказател индикатор на биене
политех.bin-level indicatorпоказател на нивото в бункер
политех.blast indicatorтягомер
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.cable-fault indicatorуказател на мястото на повредата на кабел
тлф.call indicatorоптичен указател за повикване
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cathode ray indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.cathode ray tube indicatorелектроннолъчев индикатор
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.charge indicatorуказател на наличност на напрежение
политех.chemical indicatorхимически индикатор
политех.cigarette paperцигарена хартия
тлф.clearing indicatorуказател за свободна линия
ав.climb indicatorиндикатор за вертикална скорост
политех.combustion indicatorпоказател за пълнотата на горене
политех.comparative indicatorдиференциален галванометър за сравняване на напрежения
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.consumption indicatorразходомер
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.counting indicatorброяч
ядр.counting rate indicatorиндикатор на скоростта на броене
нав.course-deviation indicatorиндикатор за отклонение от курса
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-pointer indicatorиндикатор с две стрелки
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.deflection indicatorуред за измерване на провисване
политех.depth indicatorдълбокомер
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.detonation indicatorуказател на запалване
политех.deviation indicatorиндикатор на отклонение
политех.dew-point indicatorуред за определяне точката на оросяване
политех.dial indicatorциферблатен индикатор
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.digital indicatorцифров индикатор
авто.direction indicatorмигач
жп.direction-indicator armпътеуказател от семафорен тип
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
авто.directional indicatorмигач
политех.directional indicatorпоказател за направлението
политех.distant indicatorдистанционен показател
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draught indicatorтягомер
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
тлф.drop-indicator panelцентрала комутатор с падащи клапи
политех.dual indicatorиндикатор с две стрелки
политех.dual-sensitivity indicatorиндикатор на настройка с двойна чувствителност
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.eddy-current speed indicatorтахометър на принципа на вихровите токове
политех.electrically driven direction indicatorжирокомпас с електрическо задвижване на ротора
политех.electronic-ray indicatorелектрон н олъчев индикатор
политех.elevation indicatorуказател за ъгъла на възвишение
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.end-of-filp indicatorиндикатор за край на файл
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.error indicatorиндикатор за грешка
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.failure indicatorиндикатор за неизправност
тех.fault indicatorдефектоскоп
тех.fault-indicatorдефектоскоп
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
тлф.flad indicatorоптичен сигнал
политех.flad indicatorуказател за действие
политех.flight-path deviation indicatorиндикатор на отклонение от траекторията на полет
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.float indicatorпоплавъков показател
политех.flow indicatorразходомер
политех.fluorescent indicatorфлуоресцентен индикатор
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.frequency indicatorчестотомер
политех.fuel-consumption indicatorразходомер за гориво
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground indicatorуказател на земно съединение
политех.ground paperгрунтова хартия
нав.ground-position indicatorиндикатор за положението на самолет спрямо земята
политех.hand-restoring indicatorсигнален уред с ръчно връщане в положени е на покой
ел.hardened paperгетинакс
нав.heading indicatorуказател на курс
геод.height indicatorвисочиномер
ав.height-indicatorвисотомер
политех.heliographic paperхелиографска хартия
авто.high-beam indicatorконтролна лампичка за дългите светлини
политех.humidity indicatorпсихрометър
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.imprint-depth indicatorизмервател на отпечатъка на сфера
политех.indentation depth indicatorизмервател на отпечатъка на сфера
политех.indian paperтънка хартия за печат
indicatorпоказател, указател
тех.indicatorиндикатор (и хим.), измервателен уред със скала, стрелка (на циферблат), брояч, ел. номератор
политех.indicator cardиндикаторна диаграма
политех.indicator diagramиндикаторна диаграма
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.indicator electrodeсравнителен електрод
мат.indicator functionиндикатриса
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indicator rangeинтервали на превръщане на цвета на индикатор
политех.indicator testснемане на индикаторна диаграма
политех.indicator tubeиндикаторна електронна лампа
ел.insulation indicatorуред за откриване на дефекти в изолация
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.integrating indicatorпланиметриращ индикатор
хим.internal indicatorвътрешен индикатор
политех.isotope indicatorизотопен индикатор
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
нав.landing-direction indicatorсветлинен указател за посоката на приземяване
политех.leakage indicatorпоказател за изтичане
тех.level indicatorнивопоказател
тех.level indicatorмаслоуказател
политех.level indicatorнивелир
политех.limit indicatorиндикатор за гранични стойности
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.load indicatorпоказател за товар
политех.location indicatorуказател на местоположение
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.luminescent indicatorлуминесцентен индикатор
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnetic indicatorмагнитен указател
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.metallochromic indicatorметалохромен индикатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mileage indicatorуказател за изминат път в мили
политех.moisture-content indicatorуказател за съдържанивто на влага
политех.motion indicatorпоказател за движение
политех.needle indicatorстрелка
политех.needle indicatorстрелков индикатор
политех.neon digital indicatorгазоразряден цифров индикатор
ядр.neutron indicatorнеутронен индикатор
пол.non-paperнонпейпър
политех.null-indicatorнулев индикатор
тех.oil indicatorмаслоуказател
авто.oil pressure indicator lampконтролна лампа за налягането на маслото
политех.oil-level indicatorуказател за нивото на масло
политех.oil-paperвосъчна хартия
ел.open-circuit indicatorуказател за прекъсването на верига
ел.operation indicatorуказател на действието
рад.optical tuning indicatorоптичен индикатор за настройка
изч.overflow indicatorиндикатор за препълваме
добави значение или превод тук