dome drum

  • Архитектура
  • барабан на купол
149 допълнителни резултата:
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.arched domeсферичен свод
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.boiler domeпарен дом на котел
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.conical drumконусен барабан
църк. арх.crossed-domeкръстокуполен
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
изч.digital drumцифров барабан
лит.domeвеличествена сграда, дворец, палат
мин.domeсвод на естествено равновесие
политех.domeпокривам с купол
domeкубе, купол (а), свод (и прен.)
политех.dome headсферично дъно
политех.dome headпарен дом
политех.dome-shapedкуполовиден
политех.dome-shapedизпъкнал
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбарабан, тъпан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumобечайка
тех.drumбарабан, цилиндър
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed drumбарабан магазин
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.lifting drumподемен барабан
политех.load drumтоварен барабан
политех.lobed domeмногостенен купол
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.master drumконтролен барабан
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiple-dome damмногокуполна язовирна стена
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
ав.nose domeносов обтекател
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.radar domeобвивка на радиолокатор
политех.recording drumбарабан на самопишещ уред
политех.recording drumрегистриращ цилиндър
политех.rolling-drum gateцилиндричен затвор
политех.rope drumвъжен барабан
политех.rotary drum mixerвъртящ се барабанен смесител
политех.rotary-drum filterвъртящ се барабанен филтър
политех.saucer-shaped domeплосък купол
политех.scroll drumконусен барабан
политех.single-drumеднобарабанен
политех.single-drum hoistеднобарабанна лебедка
политех.smooth drumгладък барабан
политех.spherical domeсферичен купол
политех.steam domeпарно пространство
топл.steam domeсухопарник
тех.steam drumпароподгревател
политех.steam drumпаросъбирател
хим.sulfide drumбарат
хим.sulfide drumбаратен
политех.tapped drumгърбичен барабан
политех.tension drumбарабан за натягане
политех.two-drum crabдвубарабанен подемен механизъм
арх.under domeподкуполен
политех.winch drumбарабан на лебедка
политех.winding drumбарабан за навиване на въже
политех.wire drumбарабан за навиване на тел
хим.xanthating drumбарат
хим.xanthating drumбаратен
добави значение или превод тук