drum washer

  • Обща политехника
  • промивен барабан
199 допълнителни резултата:
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air washerвъздухоочистител
политех.air washerвъздухоовлажнител
политех.air washerустройство за промиване на въздуха
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.angle washerконусна шайба
политех.automatic washerавтоматична перална машина
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.bent washerпружинна шайба
политех.bevel washerклиновидна шайба
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.bubbling washerуредба за промиване на пари
политех.bubbling washerбарбутьор
политех.c washerзегеров пърстен
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.center washerцентробежна промивна уредба
политех.chamfered washerплоска шайба с едностранна фаска
политех.cheek washerпружинна шайба
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
тех.column washerскрубер
политех.column washerмокър газоочистител
политех.conical drumконусен барабан
политех.convex washerпружина тарелка
политех.convex washerдискова пружина
политех.cup washerдискова пружина
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyclone washerциклонна уредба за промиване
политех.cylinder washerпромивен барабан
изч.digital drumцифров барабан
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбарабан, тъпан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбръмча (за насекомо)
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumбарабан, цилиндър
тех.drumобечайка
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.elastic washerпружинна шайба
политех.equalizing washerкомпенсационна пружинна шайба
политех.expansion washerразширителна шайба
политех.external lock washerпружинна шайба с външни зъби
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed drumбарабан магазин
политех.felt washerшайба от кече
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.foundation washerанкерна плоча
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.horseshoe washerзегеров пръстен
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.insulating washerизолационна шайба
политех.internal lock washerпружинна шайба с вътрешни зъби
политех.joint washerуплътнителна шайба
политех.lead washerоловна шайба
политех.leveling washerнивелираща подложка
политех.lifting drumподемен барабан
политех.load drumтоварен барабан
политех.lock washerзегеров пръстен
политех.lock washerпружинна шайба със зъби
политех.log washerкоритен класификатор
политех.log washerпромибен барабан, промивно сито
политех.loose drumбарабан, въртящ се свободно около оста си
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.master drumконтролен барабан
политех.master drumцилиндричен шаблон за копиране
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mud drumутайник
политех.multiple-drum winchмногобарабанна лебедка
политех.open washerзегеров пръстен
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.plain washerплоска шайба
политех.punched washerщампована шайба
политех.recording drumбарабан на самопишещ уред
политех.recording drumрегистриращ цилиндър
политех.retaining washerпредпазнз шайба
политех.rolling-drum gateцилиндричен затвор
политех.rope drumвъжен барабан
политех.rotary drum mixerвъртящ се барабанен смесител
политех.rotary-drum filterвъртящ се барабанен филтър
политех.saddle washerседлообразна шайба
политех.safety washerосигурителна шайба
политех.safety washerпредпазна шайба
политех.saucer washerдискова пружина
политех.saucer washerпружина-тарелка, вдлъбната шайба, пружинна шайба
политех.screen washerустройство за миене на предното стъкло на автомобил
политех.scroll drumконусен барабан
политех.sealing washerуплътнителна шайба
политех.shake-proof washerосигурителна шайба против самоотвинтване при сътресения
политех.single-drumеднобарабанен
политех.single-drum hoistеднобарабанна лебедка
политех.slip washerзегеров пръстен
политех.slot washerзегеров пръстен
политех.slotted washerзегеров пръстен
политех.smooth drumгладък барабан
политех.spacing washerдистанционна шайба
политех.spherical washerсферична шайба
политех.spring washerпружинна шайба
политех.spring washerтарелка за пружина
политех.square washerквадратна шайба
тех.steam drumпароподгревател
политех.steam drumпаросъбирател
политех.steam washerуредба за промиване на пара
политех.stitch washerподложка между звена
хим.sulfide drumбарат
хим.sulfide drumбаратен
политех.tab washerосигурителна шайба с един или няколко зъба
политех.taper washerклиновидна шайба
политех.tapped drumгърбичен барабан
политех.tension drumбарабан за натягане
политех.tension washerзегеров пръстен
политех.thickening washerдистанционна шайба
политех.thrust washerопорен пръстен
политех.thrust washerопорна шайба
политех.tongued lock washerосигурителна шайба с един или няколко зъба
политех.tower washerмокър газоочистител
политех.tower washerскрубер
политех.two-drum crabдвубарабанен подемен механизъм
washerперална машина
washerмияч на съдове и пр
тех.washerпромивачка
тех.washerшайба, пръстен
тех.washerпрокладка
политех.washerподложна шайба
политех.washerподложен пръстен, машина за миене, перална машина
политех.washer headглава с шайба
политех.winch drumбарабан на лебедка
добави значение или превод тук