belt drum

  • Обща политехника
  • ремъчна шайба за плосък ремък
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive beltшлифовъчна лента
политех.abrasive-belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grindingлентова шлифовъчна машина
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.air beltвъздушен пояс
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.angle beltклинов ремък
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.assembly beltмонтажен конвейер
политех.back beltремък за обратен ход
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
beltвтурвам се, хуквам
beltколан
beltпояс, зона, район
beltto BELT up млъквам
beltопасвам, препасвам, обгръщам
beltполоса
beltколан, каиш, ремък, пояс
тех.beltтрансмисионен ремък, конвейер
воен.beltпълнител за автомат
политех.belt automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.belt carrierнаправляваща ролка на ремък
политех.belt cementлепило за ремъци
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
политех.belt conveyorлентов транспортьор
политех.belt courseпояс от тухлена зидария
политех.belt creepпълзене на ремък
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.belt dressсмазка за ремъци
политех.belt driveремъчно задвижване
политех.belt drivenзадвижван от ремъчна предавка
политех.belt dynamometerтрансмисионен динамометър
политех.belt elevatorлентов елеватор
политех.belt fastenerсъединител за ремък
политех.belt feederлентов транспортер
политех.belt flimsinessхлабина на гумена транспортна лента
политех.belt forkвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt gearingремъчна предавка
политех.belt grinderлентова шлифовъчна машина
политех.belt grindingлентово шлифоване с абразивна лента
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt guardкожух за защитно ограждане на ремъчна предавка
политех.belt guideнаправляваща вилка за ремък
политех.belt headingконвейерна галерия
политех.belt hookскоби за съшиване на ремъци
политех.belt idlerнатягаща ролка за ремък
политех.belt jointремъчно съединение
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
политех.belt loaderлентов транспортьор
политех.belt lubricantсмазка за ремъци
геол.belt of weatheringзона на изветряне
политех.belt polishingполиране с лента
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.belt powerремъчна предавка
политех.belt pullопъване на ремък
политех.belt pulleyремъчна шайба
политех.belt punchзамба за ремъци
политех.belt railподпрозоречен греда
жп.belt railwayпръстен
политех.belt railwayоколовръстен линия
политех.belt reverserустройство за автоматично преместване на ремък в реверсивен механизъм
политех.belt reversingобръщаме на посоката на движение чрез преместване на ремък
политех.belt rivetнит за ремъци
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt sawбанцигова лента
политех.belt screenлентово сито
политех.belt senderлентошлифовъчна машина
политех.belt sheaveремъчна шайба
политех.belt shifterвилка за прехвърляне на ремък
политех.belt slipпреплъзване на ремък
политех.belt slipperлост за прехвърляне на ремък
политех.belt spanширочина на фазната зона
политех.belt stressнапрежение в ремък
политех.belt stretcherопъващо устройство за ремък
политех.belt tensionопъване на ремък
политех.belt tensionустройство за опъваме на ремък
политех.belt tensionerустройство за опъваме на ремък
политех.belt tightenerопъваща ролка за ремък
политех.belt transmissionремъчна предавкал
политех.belt transmissionремъчно задвижване
политех.belt transportлентов транспорт
политех.belt transporterлентов транспортьор
политех.belt tripperразтоварващо устройство за лентов транспортьор
политех.belt tyreрадиална гума
политех.belt-conveyedтранспортируем с транспортна лента
мин.belt-lifting arrangementустройство за регулиране налягането на лентов транспортъор
политех.belt-lifting arrangementприспособление за сваляне на ремък
политех.belt-pulley flywheelремъчна шайба-маховик
политех.belt-shifter camгърбичен барабан за задвижване на вилката прехвърляща ремъка
политех.belt-shifting deviceмеханизъм за прехвърляне на ремък
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
политех.belt-tension automaticallyрегулиране опъването на ремък
политех.belt-tensioning pulleyопъваща шайба
политех.belt-tightening pulleyопъваща шайба
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.bottom beltдолен клон на лента
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable-belt conveyorвъжено-лентов транспортьор
cam belttiming belt
израз.cam beltангренажен ремък
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
воен.cartrige beltпатрондаш
политех.chain beltшарнирен ремък
политех.chain beltтрансмисионна зъбна верига
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.cog beltклиновиден назъбен ремък
политех.cogged beltклиновиден назъбен ремък
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
мат.confidence beltдоверителна зона
политех.conical drumконусен барабан
политех.conveying beltтранспортна лента
политех.conveyor beltтранспортна лента
политех.conweigh beltтоварачна машина с лентово подаване
политех.cotton beltбрезентова лента
политех.crawler beltгъсенична лента
политех.crossed beltкръстосан ремък
политех.crossed-belt driveзадвижване от кръстосан ремък
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
изч.digital drumцифров барабан
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
арх.dome drumбарабан на купол
double-beltдвулентов
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.double-layer beltдвуслоен ремък
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving beltзадвижващ ремък
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumобечайка
тех.drumбарабан, цилиндър
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
добави значение или превод тук