drum filter

  • Обща политехника
  • барабанен филтър
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.air drumвъздушен резервоар
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.antenna filterантенен филтър
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.ceramic filterкерамичен филтър
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.cloth filterтъканен филтър
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.coke filterкоксов филтър
политех.colouring drumбарабан за боядисване
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.conical drumконусен барабан
политех.correcting filterкоригиращ филтър
тлф.crystal filterкварцов филтър
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
рад.decoupling filterразделителен филтър
ел.differential filterмостов филтър
изч.digital drumцифров барабан
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.disk filterдисков филтър
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumбарабан, цилиндър
тех.drumобечайка
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръмендбейс
муз.drum and bassдръм енд бейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dry filterсух филтър
политех.dust filterпротивопрахов филтър
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.folded filterнагънат филтър
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
политех.grooved drumбарабан с канали
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
политех.hoisting drumподемен барабан
hum filterизравнителен филтър
рад.hum filterфилтрация на фона
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
ел.inductance filterиндуктивен филтър
рад.insertion parameter filterфилтър с внесено затихване, зависещо от честотата
политех.kelly filterлистов филтър
политех.ladder-type filterверижен филтър
политех.lattice filterмостов филтър
политех.lifting drumподемен барабан
опт.light filterсветофилтър
политех.light filterсветлофилтър
политех.line-type filterтръбопроводен филтър
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.load drumтоварен барабан
добави значение или превод тук