brake drum

  • Обща политехника
  • спирачен барабан
199 допълнителни резултата:
политех.air drumвъздушен резервоар
политех.air-operated brakeвъздушна спирачка
политех.air-operated hydraulic brakeпневмохидравлична спирачка
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.back-pedalling brakeспирачка, която действа при обратно натиснат педал
политех.band brakeлентова спирачка
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
политех.block brakeчелюстна спирачка
политех.boiler drumкотелен барабан
brakeбранувам
brakeмъналка
brakeспирачка
brakeголяма брана
brakeчукам, мъна (лен, коноп)
текст.brakeмъначка на лен
политех.brakeчукам лен
политех.brake actionспиране
политех.brake applicationзадействуване на спирачна система
политех.brake armспирачен лост
политех.brake assemblyспирачна система
политех.brake bandспирачна лента
политех.brake barспирачен лост
политех.brake beamспирачен лост
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake camгърбица на спирачен барабан
политех.brake clevisвилка от механизма за затягане на спирачката
политех.brake coneспирачен конус
политех.brake crankспирачна ръчка
политех.brake cylinderспирачен цилиндър
политех.brake diskспирачен диск
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.brake dynamometerдинамометрична спирачка
политех.brake electromagnetспирачен електромагнит
политех.brake expanderзадействуваща гърбица на спирачка
политех.brake gearспирачен механизъм
политех.brake gearспирачка
политех.brake governingрегулатор със спирачка
политех.brake headспирачна обувка
политех.brake holder blockспирачна челюст
политех.brake hoopспирачна лента
политех.brake horsepowerспирачна мощност
политех.brake leverспирачен лост
политех.brake loadспирачен товар
политех.brake motorспирачен двигател
политех.brake parachuteспирачен парашут
политех.brake pedalспирачен педал
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.brake pistonбутало на спирачен цилиндър
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.brake pressureналягане при спиране
политех.brake pulleyспирачна шайба
политех.brake pulleyспирачен барабан
политех.brake push rodспирачен лост
политех.brake ratchetзапиращ механизъм с храпово колело
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.brake rocketспирачна ракета
политех.brake rodспирачен лост
политех.brake scotchспирачен клин
политех.brake screwспирачен винт
политех.brake shaftспирачен вал
политех.brake shoeспирачна челюст
политех.brake slipperспирачна челюст
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.brake spindleспирачен вал
политех.brake springспирачна пружина
политех.brake strapспирачна лента
политех.brake surfaceспирачна повърхнина
политех.brake testизпитване на спирачки
политех.brake testerуредба за изпитване на спирачки
политех.brake torqueспирачен момент
политех.brake torqueусукващ момент при спиране
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
политех.brake wheelспирачно колело
политех.brake-band clevisпрът за затягане на лентова спирачка
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.brake-rod yokeвилка на спирачен тегличен прът
политех.brake-shoe pin bushingлагер на спирачна челюст
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
политех.cam brakeгърбична спирачка
политех.cam drumгърбичен барабан
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.centrifugal brakeцентробежна спирачка
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.cheek brakeчелюстна спирачка
политех.clasp brakeдискова спирачка
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.coaster brakeспирачка с празен ход
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
политех.colouring drumбарабан за боядисване
политех.compressed-air brakeвъздушна спирачка
политех.cone brakeконусна спирачка
политех.conical drumконусен барабан
политех.counterweight brakeспирачка с противотежест
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.dead-weight brakeспирачка с противотежест
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
политех.differential brakeдиференциална спирачка
изч.digital drumцифров барабан
политех.disk brakeдискова спирачка
арх.dome drumбарабан на купол
политех.double-block brakeдвучелюстна спирачка
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
анат.drumтъпанче
геол.drumтесен ледников нанос
арх.drumбарабан (на купол), цилиндричен блок за колона
тех.drumбарабан, цилиндър
тех.drumобечайка
политех.drumобработвам в барабан
зоол.drumслухова ципа
ихт.drumминокоп
муз.drum and bassдръм енд бейс
муз.drum and bassдръмендбейс
политех.drum barkerбарабанна коробелачка
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.drum camгърбичен барабан
политех.drum clampклещи за барабани
политех.drum dialбарабанна скала
политех.drum drierсушилен барабан
политех.drum driveзадвижване с въже, намотано на барабан
политех.drum electrodeцилиндричен електрод
политех.drum feederбарабанен питател
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.drum furnaceцилиндрична пещ
хидр.drum gateсекторен затвор
политех.drum headдъно на барабан
мет.drum ladleбарабанна кофа
леяр.drum ladleкофа-барабан
политех.drum magazineбарабанен магазин
ак.drum membraneтъпанче
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.drum mixerбарабанен смесител
арх.drum of columnкапител на колона без орнаменти
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.drum screenцилиндрично сито
политех.drum senderбарабанна шлифовъчна машина
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.drum storageбарабанна памет
политех.drum stuffingпропиване на кожа чрез въртене в барабан
политех.drum tannageдъбене в барабан
политех.drum washerпромивен барабан
политех.drum winderбарабанна руднична подемна машина
политех.drum-stuffпропивам кожа чрез въртене в барабан
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.drum-water meterбарабанен водомер
политех.dyeing drumбарабан за боядисване
политех.dynamometer brakeдинамометрична спирачка
политех.eddy-current brakeелектрическа спирачка, почиваща на принципа на вихровите токове
политех.emergency brakeаварийна спирачка
политех.expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
политех.external contracting brakeспирачка с външни челюсти
политех.fabric brakeспирачка с фрикционни накладки
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed drumбарабан магазин
политех.fixed drumбарабан, заклинен на вал
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fluid brakeхидравлична спирачка
политех.foot brakeкрачна спирачка
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.friction brakeфрикционна спирачка
политех.friction drumфрикционен барабан
политех.grooved drumбарабан с канали
политех.hand-lever brakeръчна спирачка
политех.hauling drumбарабан на теглещо устройство
политех.hoisting drumподемен барабан
политех.hoisting gear brakeспирачка на подемен механизъм
политех.holding brakeзастопоряваща спирачка
hydraulic brakeхидравлична спирачка
политех.idle drumнаправляващ барабан
политех.indicator drumиндикаторен барабан
политех.internal-expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
добави значение или превод тук