drum-type furnace

  • Обща политехника
  • цилиндрична пещ
200 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.air drumвъздушен резервоар
политех.air furnaceотражателна пещ
тех.air-purge drumобезвъздушител
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
мет.balling furnaceотражателна пещ
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
с. с.beater drumогрухвач
политех.beater drumбивен барабан
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсгъваем
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.belt drumремъчна шайба за плосък ремък
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
мет.belt-type disintegratorройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
политех.boiler drumкотелен барабан
политех.boiler furnaceогнище на котел
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bomb furnaceпещ на кариус
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cable drumбарабан за навиване на въже
политех.cam drumгърбичен барабан
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
воен.cartridge drumдисков магазин
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.circular furnaceрингова пещ
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.cleaning drumбарабан за почистване
политех.cleansing drumбарабан за почистване
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling drumбобина
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.colouring drumбарабан за боядисване
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.conical drumконусен барабан
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
мет.crucible furnaceтиглова пещ
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cupel furnaceпещ за купелиране
политех.cupel furnaceмуфелна пещ за рафиниране
политех.cupola furnaceвагрянка
маш.cutter drumножова гарнитура
политех.cutter drumбиещ барабан
политех.cyaniding furnaceпещ за цианиране
политех.cyclone furnaceтермична пещ с принудителна циркулация на газ
политех.cylinder furnaceцилиндрична пещ
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.decomposing furnaceконтактен апарат
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
изч.digital drumцифров барабан
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-typeтипоразмер
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.direct resistance furnaceдиректна електросъпротивителна пещ
политех.direct-arc furnaceелектродъгова пещ с директно нагряване
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.display typeотделящ шрифт
политех.distance-typeдистанционен
арх.dome drumбарабан на купол
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-drumдвубарабанен
политех.double-drum hoistдвубарабанна лебедка
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drier drumсушилен барабан
политех.driven drumводим барабан
политех.driving drumводещ барабан (на съединител)
drumбия/удрям/думкам барабан/тъпан
drumбарабан, тъпан
drumтесен хълм/хребет
drumбидон
drumбарабаня, удрям, тропам, чукам
drumбиене на барабан (и), думкане на тъпан, барабанене
drumбръмча (за насекомо)
drumdrum-fish
drumпризовавам, събирам (като) с барабан
добави значение или превод тук