coiling

  • Обща политехника
  • навиване
8 допълнителни резултата:
политех.coiling diameterдиаметър на навиване
политех.coiling drumбобина
политех.coiling drumнамотаващ барабан
политех.coiling lengthдължина на навиване
политех.coiling machineмашина за навиване на бобини
политех.coiling machineмашина за изработване на спирални пружини
политех.spring-coiling machineмашина за навиване на пружини
политех.wire-coiling machineмашина за навиване на тел
добави значение или превод тук