coiled

  • Обща политехника
  • спираловиден
  • намотан
10 допълнителни резултата:
политех.close-coiledплътно навит
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled moleculeмолекулна глобула
политех.coiled radiatorзмиевиден радиатор
политех.coiled springвинтова пружина
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
добави значение или превод тук