collar-bone

  • Анатомия
  • клавикула
106 допълнителни резултата:
мин.adit collarустие на щолня
политех.adjusting collarустановъчен пръстен
политех.arbor spacing collarдистанционна втулка
политех.axle collarанзац
boneкост
boneизваждам костите на (риба)
boneкостен
boneBONE up зубря, назубрям
boneкост, кокал
boneторя с костено брашно
boneотделям (месо) от кокалите
съкращение.boneNickname for the B-1 Lancer
мин.boneглинести въглища
политех.boneсрастък на въглища и скали
политех.boneзабивам на колчета при нивелиране
мин.bone bandпрослойка от въглищни шисти
политех.bone blackфино стрити костени въглища
мед.bone cellостеоцит
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.bone coalвъглищни шисти
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
политех.bone dustкостено брашно
политех.bone earthкостна пепел
политех.bone glueкостен туткал
анат.bone marrowкостен мозък
хим.bone oilкостно масло
мед.bone-seekingостеотропен
анат.cheek-boneскула
политех.clamping collarзатягащ пръстен
collarнавивам и свързвам на рулади (месо, риба)
collarнадявам хомот на
collarяка, якичка
collarхващам/сграбчвам/пипвам (някого) за яката
collarогърлие (на орден)
collarтурям ръка на, задигам, отмъквам, свивам
collarкучешки нашийник, конски хамут, ярем, хомот
collarслагам яка на
тех.collarтапа, втулка, обръч, шайба, пръстен, халка, фланец
мин.collarустие
политех.collarгорна приемна площадка, основен венец
политех.collarкъса втулка
политех.collarлагер, пръстеновиден уплътнител, маншета, анзац, фланец, преходна муфа
бот.collarшийка
зоол.collarцветна ивица около шията на животно/птица
collarгердан, огърлица, колие, ист. рицарска металическа огърлица
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
политех.collar bearingгребеновиден опорен лагер
мин.collar braceнадлъжна разпънка
политех.collar burnerпръстеновидна горелка
политех.collar bushвтулка с външно стъпало
политех.collar flangeфланец с издатина
политех.collar journalгребеновидна шийка
политех.collar nutгайка с шайба
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.collar stepпръстеновиден отстъп
политех.collar swageщампа за фланци
политех.collar swedgeщампа за фланци
политех.collar swellпръстеновидно удебеление
политех.collar-tieстоманена гривна
политех.concrete collarбетонен пръстен
политех.cyclone collarциклон
политех.dog collarзастинал метал
хидр.drain collarдренажна галерия
политех.draw collarпритискач на матрица за дълбоко изтегляне
политех.drip collarотделение
минер.dry boneсмитсонит
политех.dust collarпрахоуловител
политех.dust collarпрахосмукачка
политех.exhaust collarколектор на отработили газове
политех.graduated collarпръстен с деления
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.loose collarдистанционен пръстен
политех.mud collarутаител
политех.nave collarанзац
политех.oil collarмаслосъбирател
политех.pantograph collarпантографен токоприемник
анат.pubic boneпубис, срамна кост
политех.rim collarреборд
политех.rod collarкапак на салника
анат.sacral boneкръстец
мед.sacred boneкръстна кост
политех.screw collarпръстеновидна гайка
set a boneкост
политех.set collarустановъчен пръстен
политех.shaft collarанзац
политех.shifter collarвключваща и изключваща втулка
политех.spacing collarдистанционна втулка
политех.stop collarвтулка на опорен лагер
хидр.storm collarводосток
политех.stressed collarвтулка, която поема срязващо усилие
политех.synchronising slide collarвтулка на синхронизатор
политех.tapered collarконусен пръстен
политех.thermite collarудебеление на мястото на шева на термитно заварено съединение
анат.thigh boneфемур
мед.thigh-boneбедрена кост
политех.thrust collarопорен пръстен
политех.thrust collarопорен анзац, втулка на опорен лагер
политех.trolley collarтролеен токоприемник
ел.v collarстягащ пръстен конусна гривна
маш.vacuum chip collarвакуумно устройство
политех.valve collarплоска глава
политех.weld collarзабаръчен шев
политех.weld collarпръстеновидно удебеление
мед.zygomatic boneябълчна кост
добави значение или превод тук